nieuws

Gelderland pompt honderden miljoenen in stadsprojecten

bouwbreed

In het kader van het ‘Meerjarig investeringsprogramma majeure projecten’ willen Gedeputeerde Staten van Gelderland volgend jaar twee grote projecten starten. Het gaat om het project Stroombroek en het project ‘Ontwikkeling binnenstad’ van Nijmegen. De projecten vergen een investering van ruim f. 700 miljoen.

Het project Stroombroek is, gezien de ligging ten opzichte van Duitsland, het Montferland en de Gelderse poort, voor het inkomend toerisme een strategisch zeer goede locatie. Voorts sluit Stroombroek aan bij het provinciaal beleid plattelandsontwikkeling en de realisering van een ecologische hoofdstructuur.

Met het oog op de plattelandsontwikkeling in de Achterhoek zullen verdere investeringen op en in de omgeving van Stroombroek een grote regionale uitstraling met zich meebrengen. Daarmee krijgt de regio nieuwe economische kansen juist in een periode dat de werkgelegenheid in, met name de landbouwsector onder steeds toenemende druk komt te staan.

De kwaliteit en de kansen van Stroombroek hebben zich bewezen met de realisering van een bungalowpark en een multifunctioneel centrum. Beide onderdelen werden in snel tempo door een groot aantal bezoekers bezocht. Met de ontwikkeling van het project is een bedrag gemoeid van f. 18.5 miljoen en de particuliere investeringen bedragen ruim f. 30 miljoen

Nijmegen

Het tweede plan dat zal worden voorgelegd aan de Provinciale Staten, is het project ‘Ontwikkeling binnenstad’ te Nijmegen. Hoofddoel van de Nijmeegse centrumplannen is het verhogen van de aantrekkingskracht van de binnenstad en het verbeteren van de kwaliteit van het woon- en werkmilieu.

De aanpassingen en verbeteringen zijn nodig omdat door de verschraling van het aanbod en de opkomst van subcentra, het consumentengedrag zodanig is beinvloed, dat de belangstelling voor de binnenstad is afgenomen. De verminderde bereikbaarheid is ook een reden dat bedrijven uit de binnenstad zijn vertrokken.

De investeringen van circa f. 650 miljoen hebben onder meer betrekking op het grotendeels verkeersvrij maken van de binnenstad, de bouw van twee parkeergarages, aanpassing van openbare ruimte voor de ontwikkeling van horecaclusters, de bouw van een cultureel kwartier met een kunstmuseum, en de complementering van een centraal winkelcircuit. Gezien de omvang van het project zal de uitvoering in fases plaatsvinden.

Reageer op dit artikel