nieuws

Bouw wil niet weten waar vermist materieel blijft

bouwbreed

Het is de autobranche gelukt. Zelfs de fietsenmakers zijn er volop mee bezig. Maar in de bouw komt het niet van de grond: het Vermist Werktuigen Register (VWR). “Om privacyredenen.” “Onze wereld zit veel ingewikkelder in elkaar”, wordt er gezegd. Wat het ingewikkeld maakt en tevens de privacy – lees integriteit – heel erg kan aantasten, is dat veel bouwondernemers wel iets op hun werkplaats hebben staan waarvan de herkomst onduidelijk is.

Het VWR kan zo van start. Het is klaar. Op dezelfde manier opgezet als het Vermist Auto Register (VAR). Net als de autobranche beschikt de bouw over een effectief middel tegen diefstal. Ingebouwde chips functioneren in het VWR als kenteken.

“We staan er positief tegenover”, met die woorden gingen de betrokken partijen ongeveer een half jaar geleden uiteen. Daarna werd het stil. Guus Wesselink van de Stichting VAR constateert dat “het probleem kennelijk niet groot genoeg is”.

De conclusie dat de sector bouwbreed boter op z’n hoofd heeft, dringt zich op. Het komt door de schimmige manier waarop belanghebbenden in de sector met het criminaliteitsprobleem omgaan. Dat roept de vraag op of er misschien andere belangen in het spel zijn. Eigen belang bijvoorbeeld. Meer zaken stellen de bouw wat dat betreft in een vreemd daglicht.

Geen koppeling

Het is opmerkelijk dat de banken niet staan te popelen om het VWR ten uitvoer te brengen. De privacy van hun clienten zou in het geding zijn. “Er zou kunnen blijken dat een client een verkeerde machine voor de deur heeft staan”, verduidelijkt mr. G.H.H. van Lokven. Als adviseur van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen is mr. Van Lokven goed op de hoogte van de ontwikkeling van het VWR. Hij was er groot voorstander van ook de Nederlandse Vereniging van Banken – als koepel van de financiers – bij het VWR te betrekken.

De hardop uitgesproken veronderstelling dat “de banken er blijkbaar rekening mee houden dat de bouwwereld veel te verbergen heeft”, laat mr. Van Lokven voor rekening van de vragensteller.

De veronderstelling strookt met de uitkomsten van eerder onderzoek van Tracer en Hoek Geers Rapmund Veldink (gepubliceerd in Cobouw 22 april ’97): “Op korte termijn hebben alle partijen belang bij diefstal.”

Het verklaart ook waarom de bouwpartijen die zich met de ontwikkeling van het VWR hebben bezig gehouden, liever geen directe koppeling wilden maken tussen het werktuigenregister en publieke registratiesystemen. Dat zou politie, douane en marechaussee inzicht geven in alle materiele transacties. En daarop zit de bouwwereld niet direct te wachten.

Verwarring

“Je raakt wel eens wat kwijt en je vindt wel eens wat”, zo formuleert plaatsvervangend directeur J.H.M. Rovers van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) de niet altijd even loepzuivere scheidslijnen tussen eigen en andermans bezittingen.

De vraag “waarom de NVWB geen uitvoering aan het VWR heeft gegeven?” heeft voor enig verwarring gezorgd. Na enkele dagen heen en weer gebel, is het plaatsvervangend directeur Rovers die laat weten: “Men is bezig het systeem verder te operationaliseren.” Waarschijnlijk beseft Rovers dat dit een onbevredigend antwoord is, want hij belt even later terug met het verhaal dat “er een pilotproject loopt met minigravers”. “Gecoordineerd door Mark Tromp van Baneke Graffner.”

Probleembesef

Het wekt geen verbazing meer dat Mark Tromp zelf niet weet waarover het gaat. Het typeert de bouwsector. “Het probleembesef is nog uitermate gering”, bevestigt Tromp. “Zolang de tarieven redelijk zijn en er geen te gekke risico’s hoeven te worden genomen, vindt men het allemaal wel best.”

Zo te horen liggen de fabrikanten en de importeurs er inderdaad niet van wakker. “Laat de verzekeraars eerst maar iets doen aan de premies”, houdt BMWT-directeur A. van Loon de boot af. “Flankerend beleid in de vorm van premiedifferentiatie zou heel charmant zijn”, zegt hij.

De partijen moeten maar gauw weer met elkaar aan tafel, want premiedifferentiatie is voor Baneke Graffner beslist niet onbespreekbaar. Integendeel. Tromp zegt nadrukkelijk bij offertes ook naar de preventie te kijken. Daaronder verstaat hij ook de eventuele invoering van het Vermist Werktuigen Register.

Reageer op dit artikel