nieuws

Bisdom Roermond strijdt tegen uitbaten kerken

bouwbreed

Het Bisdom Roermond tolereert niet dat rooms katholieke kerken waarvoor parochieel en financieel geen draagvlak meer is, verkwanseld en verbouwd worden voor gebruik van commerciele doeleinden, “die afbreuk doen aan het sacrale karakter van het gebouw.”

Het bisdom wil hier paal en perk aan stellen. “We hebben daar een solidariteitsfonds voor”, zegt perschef Ad Jansen. Het slopen van kerken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en geen functie meer hebben is wel geoorloofd.

De Stichting Huisvesting Mannenkoor ‘Maastrichter Staar’ in Maastricht die de monumentale Augustijner kerk in 1992 overnam van het bisdom, krijgt als eerste met de nieuwe beleidslijn te maken. De stichting wil de kerk slijten aan Night Live Music BV in Sittard en geschikt maken en inrichten voor nachtelijke danspartijen. Het bisdom accepteert deze overdracht niet. “De kerk moet als eerste te koop worden aangeboden aan het bisdom. Dat staat in het verkoopcontract”, aldus Jansen.

Reageer op dit artikel