nieuws

Amsterdams raadslid wil leidingstelsel in bodem ‘Het wordt steeds drukker onder de grond’

bouwbreed

Amsterdam is een slangenkuil. Bouwvakkers die wel eens een schop in de grond van de hoofdstedelijke bodem steken, weten daarover mee te praten. Want in de hoofdstad ligt voor minstens vijfendertigduizend kilometer aan ondergrondse leidingen. Omdat het leidingnet in de toekomst verder zal uitdijen, moet onder straten en grachten infrastructuur worden aangelegd, stelt VVD-raadslid R. van Wijk in een motie aan het college van Burgemeester en Wethouders.

“Het wordt steeds drukker onder de grond”, verzucht Van Wijk. Hij somt op: “Twaalfduizend kilometer leidingen voor telefoon en kabeltelevisie, vijfenzeventighonderd kilometer voor het riool en nog eens vijftienduizend kilometer voor onder meer het drinkwater en de elektriciteit. Er hoeft maar iets mis te gaan of de straat gaat open. De ene aannemer is nog maar net vertrokken of de volgende komt er al weer aan. Zonde, want de historische binnenstad is erg mooi, maar het gebied is constant opgebroken.”

Van Wijk verwacht dat het in de toekomst alleen maar erger wordt. Zeker nu de PTT niet meer de enige aanbieder van telefoonaansluitingen is. “De sector telecommunicatie is sterk in beweging en er komen steeds meer aanbieders. De gemeente moet het hen mogelijk maken telefoonkabels te leggen, maar de ruimte is beperkt.”

Hij sluit niet uit dat er in de toekomst ook meer drinkwaterbedrijven de markt betreden en dan worden de problemen nog groter.”Ik ken nu al steegjes in de binnenstad waar over de volle breedte van de straat naast elkaar aaneengesloten rijen met allerlei kabels liggen. Er kan niets meer bij tenzij je gaat stapelen. Maar is dat de oplossing? Hoe moet je bijvoorbeeld de onderste leiding bereiken als die stuk gaat?”

Inmiddels heeft het raadslid een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Zo is het mogelijk om onder de straten kelders aan te leggen, die speciaal bestemd zijn voor buizen en leidingen.

Mantelbuizen

Omdat dit een erg dure oplossing is, bedacht hij iets anders: het ondergronds aanleggen van mantelbuizen, waardoorheen verschillende soorten kabels lopen. Het voordeel van het systeem is, dat niet overal de grond open moet om het infrasysteem aan te leggen. Mantelbuizen kunnen immers in de bodem geperst worden. “Of het financieel en technisch haalbaar is, moeten we nog uitzoeken. Een probleem dat op dit moment in elk geval speelt is, dat elektriciteitskabels en rioolvoorzieningen niet in dezelfde buis mogen, maar daar is wel een oplossing voor te vinden. We moeten dat eens goed onderzoeken.”

Funderingswerk

De politiek ziet de aanleg van een ondergrondse infrastructuur vooral als een politiek probleem. “Wat moet ik ermee?”, vraagt menig raadslid zich af. Het VVD-raadslid wil daarentegen met zijn motie een aanzet geven tot beleidsontwikkeling.

Hij stelt voor om bij nieuwbouw- projecten maatregelen te nemen om de ondergrondse infrastructuur mogelijk te maken. Onder huizen en straten kunnen nu al voorzieningen komen, die later eenvoudig de aanleg van mantelbuizen mogelijk maken. Bovendien is het mogelijk om bij funderingswerkzaamheden aan bestaande gebouwen vergelijkbare voorzieningen te treffen.

“Ik begrijp ook wel dat je niet in een keer onder heel Amsterdam een enorm netwerk van allerlei buizen kunt aanleggen. Het is een zaak die tientallen jaren duurt, maar het is wel heel erg de moeite waard om het te doen. Want als het eenmaal is gebeurd, zijn we er voor hele lange tijd vanaf. Misschien zelfs wel voorgoed.”

“Ik ken nu al steegjes in de binnenstad waar over de volle breedte van de straat naast elkaar aaneengesloten rijen met allerlei kabels liggen”, aldus VVD-raadslid R. van Wijk.

Reageer op dit artikel