nieuws

‘Zo blijven rijke corporaties rijk en arme arm’

bouwbreed Premium

Prik door de luchtballon die het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV) belooft. De toekomstplannen van de corporatiesector zijn schitterend, maar het is onzin om te denken dat corporaties miljardeninvesteringen zullen doen en dat de corporatiesector alle herstructureringsopgaven kan oplossen met collegiale financiering en fusies. Dat vindt wethouder Noordanus van Den Haag, zo bleek gisteren tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Een grote en een middelgrote gemeente bespraken onder andere de rol van de corporaties met de vaste Kamercommissie van VROM.

Zowel de gemeenten als de corporaties hebben een sleutelrol bij de herstructurering. Ook bewoners en marktpartijen waren uitgenodigd maar kregen minder kansen om een duit in het zakje te doen.

Het NPV staat vol schitterende voornemens vindt Noordanus, maar hij ziet het niet zomaar gebeuren. Een bonus voor collegiale financieringen van corporaties zou een oplossing kunnen zijn. De Dordrechtse corporatiedirecteur De Regt wil op persoonlijke titel wel kwijt dat rijke corporaties wel altijd rijk zullen blijven en arme corporaties dat wel nooit zullen worden. Om meer te verevenen zou het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een onafhankelijke rol kunnen spelen vindt De Regt. Iets waar de koepels altijd erg tegen zijn omdat verevening de ondernemingslust van corporaties zou ontnemen.

Het rondetafelgesprek was een voorbereiding op de behandeling van de herstructurering op 1 december in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel