nieuws

Zelfstandige of dagloner

bouwbreed

Je hoort het regelmatig om je heen. Bij wie werk je? Ik ben voor mezelf begonnen. Het moet de Minister van Economische Zaken als muziek in de oren klinken. Weer een startende ondernemer. De bouw loopt zeker niet achteraan als het gaat om het aantal starters. Meestal zijn er weinig of geen investeringen nodig om eigen baas te worden. Als het niet lukt, kun je weer een baas zoeken.

De meeste starters vallen ook na langere tijd niet in de categorie werkgever of werknemer. Ze vormen een eenmansbedrijf, vaak aangeduid als zelfstandige zonder personeel. De laatste jaren is er sprake van een forse toename van dit type zelfstandigen. Ze verdienen hun brood als klussenbedrijf, als onderaannemer en dikwijls ook als pseudo-werknemer. Het verschijnsel is niet nieuw, al of niet in groepsverband was de duizendpoot – bijvoorbeeld in het metselbedrijf – vroeger heel bekend.

In de bouw- en bouwinstallatiewereld zullen op dit moment zo’n 15-20.000 van deze zelfstandigen actief zijn. Niet iedereen staat te juichen bij de toeneming van het aantal zelfstandigen. Zeker niet voorzover zij zich manifesteren als pseudo-werknemer. Met deze benaming doel ik op de werknemers in de bouw die hun arbeidsovereenkomst inruilen voor een overeenkomst om werkzaamheden te verrichten. Er wordt een uurtarief afgesproken, verder zijn er geen verplichtingen in geval van ziekte, ongeval, gebrek aan werk enzovoort. Met name de Bouw- en Houtbond FNV vroeg zich af of de status van de zelfstandige geen ondersteuning vanuit de vakbondswereld verdiende. De bondsraad van de Bouw- en Houtbond FNV was van mening dat de zelfstandigen hun eigen boontjes moesten doppen. Daar hadden zij immers voor gekozen.

Een zelfstandige kan in vergelijking met een werknemer een mooi maandgeld verdienen. Een uurtarief van 45-50 gulden, maar wat ook telt is, dat er meer uren dan in de Bouwcao vermeld gewerkt kunnen worden. Zolang je gezond van lijf en leden bent en je je niet voor alle calamiteiten verzekert, heb je een hoger inkomen. Het bouwbedrijf is niet duurder uit dan in het geval het een werknemer betreft, maar kan wel heel flexibel met de inzet van de pseudo-werknemer omgaan.

Wel moet het bouwbedrijf er zeker van zijn, dat de zelfstandige meerdere betaalde en in het bijzonder wit betaalde activiteiten ontplooit, anders staat het SFB alsnog op de stoep om sociale premies te innen. De zelfstandige moet hopen op weinig vorstverlet, het uitblijven van ziek en zeer en zelf voor zijn (vroeg)pensioen zorgen.

De zelfstandige in de bouw is nu nog een relatief marginaal verschijnsel. De infrastructuur in de bouw, waar het gaat om pensioenen, vorstverlet, wachtgeld bij werkloosheid, opleidingen enzovoort wordt er nog niet door bedreigd. Toch heeft het verschijnsel al een omvang die ramingen over het mogelijk succes van uitzendbureaus in de bouw overtreft.

Groot-Brittannie is in het algemeen geen land dat op het gebied van werkgelegenheid, welvaart en sociale zekerheid als lichtend voorbeeld in Europa geldt. Mogelijk blijft dit ook het geval voor wat betreft de zelfstandigen. Het aantal zelfstandigen in de Britse bouw is 40 procent. De self employed worker heeft zijn omvang te danken aan de sociale omstandigheden in Groot-Brittannie. Niet iets om jaloers op te zijn. Is het vreemd, dat ik bij de toeneming van het aantal zelfstandigen vaak moet denken aan de dagloner van het begin van deze eeuw. Een veel beter betaalde dagloner, maar toch.

Reageer op dit artikel