nieuws

Woningoverschot dreigt

bouwbreed Premium

Het is oppassen geblazen als over enige tijd moet worden beslist waar nog woningen kunnen worden gebouwd. Volgens de huidige plannen zal binnen twee jaar het woningtekort van bijna 2% tot zelfs onder de 1% van de gewenste voorraad duiken. Als na het jaar 2000 ook de bouwcapaciteit buiten de Vinex-gebieden benut gaat worden, moet zelfs worden voorkomen dat het tekort omslaat in een kwantitatief woningoverschot.

Dat is de les die te leren valt uit een onderzoek volgens het PRognose-, Informatie- en MOnitoring Systeem (PRIMOS), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Daarin wordt op grond van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking en het aantal te vormen huishoudens de vraag naar woningen vastgesteld.

De blik in de toekomst reikt tot het jaar 2009. Tot 2005 ligt redelijk vast wat er aan productie zal plaatsvinden gezien de taakstelling op Vinexlocaties, die tot en met het jaar 2004 gaat. Door de hoge bouwproductie in de periode 1997-1999 zal een snelle daling van het woningtekort verwacht mogen worden tot 0,5% van de voorraad.

Als na het jaar 2000 ook de bouwcapaciteit buiten de Vinex-gebieden, zoals die nu vastligt in streekplannen, benut gaat worden, moet zelfs worden gevreesd dat het tekort aan woningen om gaat slaan in een kwantitatief woningoverschot.

Twee varianten

De onderzoekers hanteren twee varianten. De A-variant gaat uit van de Vinex-taakstelling en trekt die trend door tot aan 2009. De B-variant laat de productie zien, zoals die zou kunnen ontstaan als ook de bouwcapaciteit buiten de Vinex-gebieden in aanmerking wordt genomen.

In bijgaande staat valt af te lezen wat er bij realisering van deze varianten gaat gebeuren. Bij de A-variant zal het vrij hoge woningtekort in Utrecht van 3,6% tot ongeveer 1% afnemen en volgens variant B zelfs tot 0,5%. in het jaar 2005. In de Randstad wordt het huidige tekort van 1,7% in de provincie Zuid-Holland ingeruild voor een overschot van 1,4% als het meest gematigde bouwscenario wordt toegepast. Zou variant B worden gevolgd dan telt die provincie in 2005 zelfs een woningoverschot van 1,8%. Ook in de provincies Friesland, Drenthe en Limburg blijkt meer dan genoeg bouwcapaciteit aanwezig om het woningtekort op zijn minst niet op te laten lopen.

De onderzoekers noemen het overigens ondenkbaar dat er niet beleidsmatig zal worden ingegrepen als zou blijken dat een te grote productie een overschot aan woningen zou opleveren.

Grote verschillen

Het blijkt bij deze monitoring dat de verschillen in te verwachten ontwikkelingen niet beperkt blijven tot de Randstad ten opzichte van de overige provincies. Ook regionaal en zelfs tussen gemeenten verschilt de vraag naar nieuwe woningen die het kwantitatieve tekort moeten opheffen heel sterk. Daarom zijn gedetailleerde cijfers op landelijk, provinciaal en zelfs gemeentelijk niveau bijeen gebracht in de ‘Tabellen Woningmarkt Informatie’, bestaande uit een tabellenboek en een diskette, waarop de relevante cijfers voor de lagere regionale niveaus staan. Deze informatie kan worden besteld bij het Distributiecentrum van VROM in Zoetermeer, tel. 079 – 3449449.

Reageer op dit artikel