nieuws

Rijk beslist over natuurgebieden

bouwbreed Premium

De rijksoverheid krijgt het voor het zeggen in natuurgebieden. Waar tot nu toe provincies de vergunningverlening deden, trekt het rijk die nu naar zich toe. Een poging van het CDA om dat tegen te houden sneuvelde tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer over de natuurbeschermingswet.

Om zover te komen moest minister Aartsen van Landbouw zijn volle politieke gewicht in de strijd werpen door het onaanvaardbaar uit te spreken over het CDA-voorstel. Als argument gebruikte de bewindsman dat het kabinet een sturende rol moet houden bij het verlenen van vergunningen voor belangrijke infrastructurele projecten. Het rijk, zo vindt Van Aartsen, kan de afweging tussen economie en natuur beter maken dan de provincies.

Had hij het machtwoord niet gebruikt, dan was de motie van het CDA waarschijnlijk aangenomen. PvdA en D66 waren lang van zins het voorstel te steunen, omdat zij juist bang zijn dat het rijk de economische belangen te zwaar laat wegen. Zij zwichtten echter voor de zware politieke druk van het kabinet.

Reageer op dit artikel