nieuws

Ondanks wisseling van de wacht Optreden naar buiten blijft belangrijk voor VGBouw

bouwbreed Premium

“VGBouw moet een platform zijn voor onderling overleg door en voor het grootbedrijf vanuit alle segmenten van de bouw. Dat is altijd nuttig, maar zeker van buitengewoon belang in tijden van grote veranderingen.” Met dit statement treedt de nieuwe voorzitter van deze werkgeversorganisatie in de bouw, Ballast Nedam-directeur Jan Holleman, in de voetsporen van zijn voorganger drs. Chris Sas.

Het presenteren als een Nederlandse bouwnijverheid naar opdrachtgevers en de politiek toe was ook een van de prioriteiten die Sas bij zijn aantreden nu zes jaar geleden, zichzelf stelde. Versterking van de onderlinge band – “goed geslaagd door de opzet van zes min of meer autonome regio’s binnen de VGBouw en vandaar uit je gezicht laten zien bij opdrachtgevers en de overheid” – stond hoog in zijn vaandel.

Het optreden naar buiten heeft Sas, die tevens vice-voorzitter van het AVBB werd, altijd heel belangrijk gevonden. En dan liefst niet evenzo versplinterd als er organisaties in de bouw zijn, maar met een stem. Hij is dan ook duidelijk ingenomen met de wijze waarop AVBB-voorzitter Elco Brinkman als representant van de bouw optreedt. Maar vindt het jammer dat dit in zijn ambtstermijn niet kon vanuit een Bouwhuis.

Tijdelijk

En alweer is Holleman het daarmee eens. Zelfs los van kostenconsequenties zou dat representatieve pand een goed ding zijn geweest, zo begrijpen wij van hem. Dat streven naar meer gezamenlijkheid blijft dan ook bij hem en de VGBouw aanwezig. Daarbij wordt hij een beetje geholpen door het feit dat het VGBouw-secretariaat het pand in Zoetermeer binnen een jaar dient te verlaten. Er wordt al gezocht naar een ander onderkomen eventueel samen met het GWWO. Holleman spreekt duidelijk van een tijdelijk onderkomen, overtuigd als hij is dat dat Bouwhuis er toch moet gaan komen.

Het zijn van service-organisatie voor maar ook van de leden, onderschrijft Holleman als heel belangrijk. “Nu de rijksoverheid zich steeds meer terugtrekt, zie je tegelijkertijd een cultuuromslag in de bouw. Grote bedrijven trekken zich meer terug op hun core-business en sluiten voor aanverwante activiteiten allianties. Tegelijkertijd tonen die ondernemingen zich veel meer dan vroeger initiatiefnemer en ontwikkelaar van bouwproducten en veel minder aannemer van door anderen bedachte zaken”, aldus Holleman.

UAR-Plus

Het woord Europa doet beide heren opkijken. Holleman vooral vanwege de kansen die de Europese markt aan VGBouwleden biedt. En tegelijkertijd vanwege de concurrentie vanuit het buitenland omdat bedrijven afkomen op de grote infrastructurele werken die in ons land op het punt van uitvoeren staan.

Voor Sas heeft Europa nog een andere klank. Namelijk die van een Europese Commissie, die het onmogelijk maakte dat de Nederlandse bouw mededingingsregels hanteerde. Terwijl velen er van overtuigd zijn, ook in ‘Brussel’, dat een zekere marktordening voor de bouw beslist nodig is.

Verticale afspraken in de bouwkolom worden overigens niets in de weg gelegd, zodat hij nu nog hard trekt aan het totstandkomen van een UAR-Plus, waaraan ook opdrachtgevers en onderaannemers rechten kunnen ontlenen. Niet alle partijen gaan nog akkoord, maar daar wenst Sas niet op te wachten. Dan maar zonder hen, stelt hij vast.

Sociale zaken.

Nog een overeenkomst tussen beide heren: het belang dat beiden hechten aan goede verhoudingen met werknemers. Holleman zegt dat goede sociale arbeidsvoorwaarden zelfs een pre in de concurrentiestrijd kunnen zijn. De verstandhouding tussen werkgevers en werknemers in ons land noemt hij zeker in vergelijking met het buitenland heel goed. Ook al zijn partijen het niet altijd met elkaar eens, zoals over een vroegpensioen, waar Sas zo voor geijverd heeft.

Nee, een trendbreuk mag de wisseling van de wacht bij VGBouw niet worden genoemd. Maar continuiteit is ook wat waard.

De gaande man Chris Sas (rechts) en de komende man Jan Holleman zijn het grotendeels eens over de te volgen koers.

Foto: Hans-Joachim Schroeter

Reageer op dit artikel