nieuws

Noren injecteren lekkende tunnel

bouwbreed Premium

De railtunnel Romeriksporten bij de Noorse hoofdstad Oslo lekt. De Noren gaan het probleem nu te lijf door de tunnel te injecteren met een afdichtingsmiddel op basis van cement. Daartoe heeft de opdrachtgever, het bestuur van de exploitatiemaatschappij NSB Gardemoenbanen, besloten. Als deze keuze niet tot verbetering leidt, zal het water moeten worden weggepompt. Het afdichtingsmiddel zal onder grote druk in het bergareaal rond de tunnel worden ingespoten. Deze operatie kost f. 116 miljoen extra en komt boven op de bouwsom van f. 2,6 miljard.

NSB Gardemoenbanen kiest voor het injecteren na overleg met onafhankelijke deskundigen en tunnelbouwer SRG. Het is de snelste methode en kan bovendien worden toegepast zonder dat overige werkzaamheden aan de 14 km lange tunnel daarvan hinder ondervinden.

De Romeriksporten werd aanvankelijk afgedicht met het giftige middel Rhoca-Gil, maar dat bleek niet te voldoen. Vier kubieke meter per minuut stroomde weg via de tunnel. Inmiddels is de lekkage gereduceerd naar 3 kubieke meter per minuut.

Soortgelijke problemen met Rhoca-Gil had men gelijktijdig in Zweden bij de aanleg van een spoortunnel in de Hallandsstuwwal ten noorden van Helsingborg. Hier ligt de bouw nog steeds stil.

Reageer op dit artikel