nieuws

Montfoort kan aan oostzijde bouwen

bouwbreed Premium

Een deel van het nieuwe Montfoortse bestemmingsplan Hofland-oost is geschorst door rechter Cleton van de Raad van State. Niet vanwege de milieuvergunningskwestie maar omdat een deel van het nieuwbouwgebied niet overeen komt met het gebied dat in het officiele provinciale Streekplan is aangegeven. Volgens de gemeente is het provinciebestuur akkoord gegaan met de afwijking, maar het is de vraag of daarmee alle juridische knelpunten zijn opgelost.

Het geschorste deel heeft geen betrekking op het gebied dat de gemeente het eerst wil laten volbouwen. Voor de woningen in dat gebied, ingesloten door de Tientweg, de Bovenkerkerweg en het Blokland, kunnen nu dus bouwvergunningen worden verleend. Begin volgend jaar moet daar de eerste paal van de daar geplande 130 woningen worden geslagen. In 1999 zou de realisatie van de volgende fase moeten starten.

Gemeenteman Vos hoopt dat dan de juridische problemen zijn opgelost, zodat ook die fase volgens planning kan worden uitgevoerd. “Er kan in ieder geval begonnen worden met de eerste fase. Dat is voor ons het voornaamste.” Dat is de reactie van de Montfoortse gemeentewoordvoerder op het besluit van de Raad van State omtrent het nieuwe Montfoortse bestemmingsplan Hofland-oost. Op basis van dit plan kunnen aan de oostzijde van Montfoort 320 nieuwe woningen gebouwd worden.

Eerder had Melkveehouder H.J.M. Schalkwijk bij de Raad van State schorsing van het plan gevraagd omdat de nieuwbouw te veel richting zijn aan de Blokland gevestigde bedrijf zou oprukken. Bij een eventuele bedrijfsuitbreiding zou hij problemen kunnen ondervinden bij het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning. Door de schorsing is overigens voor Schalkwijk het gevaar geweken dat er op korte termijn te dicht bij zijn bedrijf woningen worden gebouwd. De woningen van de eerste fase vormen volgens de gemeente voor hem geen probleem.

Reageer op dit artikel