nieuws

Katwijkers willen jachthaven voor zeewaardige schepen

bouwbreed Premium

Katwijk krijgt een jachthaven voor zeewaardige schepen als het aan de ondernemersverenigingen en aan de toeristische- en watersportsector in de Zuid-Hollandse gemeente ligt. Een commissie ontvouwde donderdag de eerste plannen.

Met de jachthaven kan de recreatievaart tussen het Zuid-Hollandse plassengebied en de Noordzee in ere worden hersteld. Daarbij sluit het plan aan op de nota Zee van Cultuur. Die nota, opgesteld door het Nederlandse Bureau van Toerisme in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, pleit voor een betere samenhang tussen de attracties langs de kust en die in het achterland.

In het ontwerp voor een zeejachthaven is voorlopig gekozen voor een getijdehaven met een sluis aan de landzijde, bij de aansluiting naar de Oude Rijn, en een stormvloedkering aan de zeezijde.

Met de aanleg is een investering van f. 80 miljoen gemoeid. Een bedrag dat volgens de commissie moet worden opgebracht uit de exploitatie van de zeehaven, met geld van provincie en Rijk en uit stimuleringsfondsen van de Europese Unie.

Reageer op dit artikel