nieuws

Grond- en wegenmarkt zit in de lift

bouwbreed Premium

Ook in het derde kwartaal heeft de stijgende lijn in de grond- en wegenmarkt zich voortgezet. Zowel het aantal werken als het aanbestede bedrag is in deze periode gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Wegen Aannemers Combinatie (WAC).

Het aantal werken nam in het derde kwartaal toe met 3% tot 14.198. Deze stijging kwam voor rekening van de particuliere sector (bedrijven en hoofdaannemers van niet-WAC-werken).

Het aanbestede bedrag nam met 7% toe tot ruim f. 3,8 miljard. Deze stijging komt voornamelijk voor rekening van de overheid, die f. 241 miljoen meer werk op de markt bracht en daarmee op bijna f. 3 miljard kwam. De gemeenten namen met f. 1,85 miljard 48% van de werken voor hun rekening. Hierbij valt overigens op dat gemeenten dit jaar de grotere werken vaker openbaar en minder vaak onderhands of enkelvoudig aanbesteedden. Dit jaar kwamen zij op 53% openbaar tegen 38% vorig jaar.

Rijkswaterstaat besteedde 20% minder werken aan. Het bedrag dat daarmee gemoeid was, f. 522,9 miljoen, steeg echter met 23%.

In drie van de vier regio’s nam het aantal werken toe. Alleen het zuiden liet een daling zien. Het bedrag dat met de aanbestedingen was gemoeid, steeg echter wel in alle regio’s.

De verhardingswerken blijven nog altijd het leeuwendeel uitmaken van de grond- en wegenmarkt met 73% van het aantal werken en 70% van het aanbestede bedrag. De niet-bitumineuze werken waren goed voor 41% van het totaal aanbestede bedrag. De bitumineuze werken hadden met bijna f. 1,5 miljard een aandeel van 39%.

Het aantal grondwerken bleef nagenoeg gelijk, maar het daarmee gemoeide bedrag daalde tot f. 683 miljoen ( – 4%). Hetzelfde geldt voor het aantal milieuwerken dat met 10% toenam, terwijl het bedrag daalde tot f. 194 miljoen ( – 13%).

Reageer op dit artikel