nieuws

Duitsland beboet aannemer met terugwerkende kracht

bouwbreed Premium

Regels zijn er om te worden nageleefd, vinden de controlerende instanties in Duitsland. Een Nederlands bedrijf dat daarmee de hand licht, kan forse boetes verwachten. Onbekendheid met het Duitse bestel is geen excuus. De instanties schromen ook niet om met terugwerkende kracht onregelmatigheden te beboeten. Met terugwerkende kracht fouten herstellen is daarentegen niet mogelijk, zo benadrukte mr. C. Schwenger-Van Tuil van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel Dusseldorf op een bijeenkomst in Oosterbeek.

Het zogenaamde Arbeitnehmer-entsendegesetz geldt voor bedrijven die vanuit Nederland personeel naar Duitsland sturen. De regeling vervalt voor ondernemingen die vanuit een Duitse vestiging personeel voor een bouwplaats in de bondsrepubliek beschikbaar stellen.

De bedrijven moeten zelf bij het Landesarbeitsamt melden wie wanneer waar naar toe gaat. Dat moet gebeuren voor de bouw begint. Een bedrijf dat vrijdags hoort dat het maandags om tien uur op een bepaalde plaats aan de slag moet kan tot uiterlijk kwart voor tien het standaardformulier doorfaxen. Het desbetreffende personeel moet bij een eventuele controle kunnen aantonen dat het minimaal het wettelijke Duitse minimumloon ontvangt. Dat kan bijvoorbeeld met een loonstrookje van de afgelopen maand.

De controleurs willen verder het arbeidscontract zien waarin de functie en de verdiensten staan omschreven.

Nauwgezet

Voor montagebedrijven kan de verplichte aanmelding uitermate lastig uitvallen. Niet zelden moet het personeel in Duitsland op een dag op meer plaatsen werken. In de praktijk blijkt niet iedereen de verplichtingen even nauwgezet op te volgen.

Dezelfde praktijk wijst uit dat het controlerende Hauptzollamt in de Kreis Aken daarentegen zeer nauwgezet op de naleving toeziet. Toont bouwplaatscontrole ’s morgens aan dat hetzelfde personeel ’s middags ergens anders werkt, dan vraagt de dienst de bijbehorende aanmelding op. Ontbreekt die, dan volgt een boete van DM1500 per overtreding. Onvolledige of te laat gefaxte aanmeldingen gelden eveneens als overtreding.

Het bedrijf dat personeel naar Duitse bouwplaatsen stuurt doet er goed aan een ontvangstbevestiging te vragen.

Begrotelijk

Ondernemingen mogen niet met terugwerkende kracht personeel aanmelden. De controlerende instanties kunnen daarentegen wel met terugwerkende kracht boetes opleggen. Dat kan zeer begrotelijk uitvallen voor bedrijven die om wat voor reden dan ook al dagen, weken of zelfs maanden onaangemeld personeel naar de bondsrepubliek sturen. De controleurs maken evenwel een uitzondering voor leerlingen. Even als het reguliere personeel moeten ook zij het wettelijke Duitse minimumloon ontvangen. Doorgaans verdienen die beduidend minder. Het is aan de ondernemer te besluiten of hij tijdelijk meer betaalt of vervangend personeel inzet. Als het bedrijf een hoger uurloon geeft moet dat officieel en aantoonbaar vastliggen.

Premie

Net als het Arbeitnehmer-entsendegesetz bezorgen ook de verplichtingen van de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse (ULAK) Nederlandse ondernemers in Duitsland nog steeds problemen. Deze instantie vraagt geen spontane aanmelding van de bedrijven maar schrijft ze zelf aan. De verstuurde envelop bevat tien formulieren en een toelichting bij wat daarop moet worden ingevuld. De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel Dusseldorf verleent tegen betaling van f. 175 hulp bij het invullen. Ondernemingen die bij het SFB zijn aangesloten hoeven zich slechts een keer aan te melden en hoeven geen premie over te maken. Anderen moeten maandelijks een opgave doen en premie afdragen. Wie in gebreke blijft kan een boete van DM1500 per overtreding verwachten.

Definities

De ULAK stelt de aanschrijvingen aan de hand van de Baubetrieblichen Verordnung vast. Paragraaf 1 van deze regeling benoemt alle bedrijven die onder de categorie bouw vallen. Daar hoort ook het isolerende bedrijf bij. Paragraaf 2 gaat in op de bedrijven die buiten de bouw vallen. Hier gaat het onder meer om dakdekkers, glaszetters en terrazzowerkers. Een bedrijf dat meent dat het onder paragraaf 2 valt, moet dat wettig en overtuigend kunnen aantonen. De onderneming doet er goed aan de bijbehorende definities te bestuderen. Een project valt namelijk al snel onder de noemer bouw. Herstel en reparatie van een lopende band in een fabriek is geen bouw; demontage en herbouw ressorteert net als uitbreiding van zo’n installatie wel onder deze categorie. Restauratie staat vaker wel dan niet als bouwwerk te boek. De Hauptstelle van de ULAK in Neurenberg bepaalt in gevallen van twijfel of een opdracht wel of niet met bouw van doen heeft.

Reageer op dit artikel