nieuws

Congestie te wijten aan jarenlang verkeerd beleid

bouwbreed

De congestieproblemen waar Nederland mee kampt, zijn te wijten aan jarenlang volgehouden verkeerd beleid van de rijksoverheid. Deze mening verkondigde Paul Nouwen, de hoofddirecteur van de ANWB, op het congres van MKB-Nederland over mobiliteit.

“De fileproblemen zijn een gevolg van jarenlang te weinig investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. Ook het Ruimtelijke Ordeningsbeleid is jarenlang verkeerd geweest. Het was teveel rond de auto gemaakt”, zo hield Nouwen het gehoor voor. Bestudering van de lijst van aanwezigen deed hem vermoeden dat hij voor een ledenvergadering van de ANWB sprak.

De oplossing van de problemen zag hij dan ook niet zozeer in meer asfalt, maar in een totaal mobiliteitsbeleid waarin elk vervoermiddel een plaats heeft. Daarbij is in zijn ogen essentieel dat de prijs van de verschillende vervoersmodaliteiten concurrerend is. Aansluitingen tussen de verschillende openbaar vervoersmiddelen zouden beter moeten om het verschil in reistijd met de auto te verminderen.

Met die opmerkingen sloot hij praktisch naadloos aan bij een onderzoek dat MKB Nederland heeft laten uitvoeren door de Vakgroep Ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook daarin wordt geconstateerd dat de overheid, en in dit geval ook de lagere overheden, niet altijd een even consistent beleid voeren.

“Stedelijke bestuurders hebben grote moeite het verkeers- en vervoerbeleid een daadkrachtig onderdeel te doen zijn van een strategie die gericht is op concurrentiekracht en vernieuwing. Reeds lang bestaande concepten zoals stadsdistributiecentra, worden voortdurend op de verkeerde wijze geimplementeerd. Het parkeerbeleid in vele steden is wankelmoedig en getuigt niet van beleidsdurf”, zo heet het in het rapport ‘Midden- en kleinbedrijf in een mobiele samenleving’.

Volgens de onderzoekers zal de overheid bij het zoeken naar oplossingen zich meer moeten richten op grotere structurele maatregelen. De overheid moet af van de focus op de kleine maatregelen en structureler ingrijpen. Mogelijkheden liggen er volgens het rapport in grotere projecten zoals het verbeteren van de infrastructuur, meer investeringen in technologie, ondergronds bouwen, hoog bouwen en een sterk en daadkrachtig ruimtelijke ordeningsbeleid.

In zijn eerste en laatste jaarrede voegde Theo Evers, voorzitter van MKB Nederland, daar nog aan toe de versnelling van procedures rond de besluitvorming voor grote projecten. Bovendien ergerde het hem dat na besluitvorming er soms weer terug wordt gekomen op de genomen besluiten. “Het is onverteerbaar dat 2,5 jaar na het parlementaire besluit er een nieuwe discussie op gang komt over de aanleg van de A73 in Limburg.”

Daarmee doelde hij op de discussies in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat, waar dit onderwerp weer aan de orde was gekomen. Sommige partijen wilden toch weer dat de A73 naar de andere kant van de Maas zou verhuizen, omdat aanleg daar veel goedkoper is. Met het bespaarde geld zou een door geldgebrek naar achteren geschoven project weer naar voren gehaald kunnen worden.

Reageer op dit artikel