nieuws

Cao-onderhandelingen gaan uit van loonmatiging

bouwbreed Premium

Loonmatiging blijft de komende jaren het uitgangspunt bij de cao-onderhandelingen. De organisaties van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben daarover dinsdagavond een akkoord bereikt. De Bouw- en Houtbond FNV gaat voor de volgende onderhandelingen al uit van automatische prijscompensatie plus 1,5% reele stijging.

Het akkoord geeft aanbevelingen aan onderhandelaars en heeft tot doel dat het cao-overleg bijdraagt aan het oplossen van de nog te hoge werkloosheid. De afspraak, waar de achterbannen nog mee moeten instemmen, borduurt verder op eerdere afspraken over flexibilisering, scholing, ouderenbeleid en beloningsvormen.

Volgens VNO-NCW en de FNV geeft het een richting waarin de cao’s zich moeten bewegen. Op het gebied van loon biedt de overeenkomst meer ruimte voor flexibele beloning die het bedrijven mogelijk maakt mee te ademen met de stand van de economie. Het gaat dan om beloning die afhankelijk is van de winst of eenmalige uitkeringen. Zo kunnen werknemers delen in de gestegen bedrijfswinsten zonder dat het leidt tot structureel hoge kosten.

Het woord prestatiebeloning wilde geen van beide partijen in de mond nemen. “Waar mogelijk en gewenst, is dit het kader waarbinnen cao-partijen afspraken kunnen maken”, aldus N. van Kesteren van VNO-NCW. “Het ligt gevoelig. Daarom moeten we goed kijken welke ruimte er is voor initiele loonsverhogingen en wat er voor flexibel loon wordt afgesproken.”

Scholing

De vakbeweging is vooral tevreden dat er afspraken zijn gemaakt over scholing van werknemers. In overleg met de werkgever moet elke werknemer toegang krijgen tot scholing. De directe scholingskosten zijn primair voor rekening van de werkgever. Per cao wordt afgesproken hoeveel vrije tijd de werknemers in hun scholing moeten steken.

De Stichting vind ook dat werknemers die veel aan scholing doen en breed inzetbaar zijn, dat in hun beloning moeten kunnen terugvinden.

Minister Melkert (Sociale Zaken) reageerde dinsdag positief op het akkoord. Vooral de voorzetting van de loonmatiging en de aandacht voor scholing zijn goed gevallen.

Reageer op dit artikel