nieuws

Bouwbond bang voor sociaal gezicht ‘Paars’

bouwbreed Premium

Vergelijking van de verkiezingsprogramma’s heeft Roel de Vries, voorzitter van de bouwbond FNV tot de slotsom gebracht dat prolongatie van ‘Paars’ niet vanzelfsprekend mag zijn. “Met een sterkere VVD komt er beslist een zwakkere sociale paragraaf”, zo liet hij weten op de vergadering van de bondsraad in Wageningen.

De Vries’ vakcentrale FNV wil dat er f. 2,5 miljard wordt uitgetrokken voor armoedebestrijding. Volgens hem hebben 20.000 mensen in Nederland niet genoeg te eten en bevindt zich een kwart miljoen huishoudens onder het sociale minimum.

“Dat zijn schokkende cijfers, die niet op de beurs genoteerd staan en daarom wellicht ontsnappen aan werkgeversvoorzitter Blankert, die roept dat het ziekenfonds maar opgedoekt moet worden. Ze ontgaan ook de VVD, die het minimumloon met 30% wil verlagen en de duur van de ww wil bekorten”, aldus De Vries.

Overleg met politici van PvdA en VVD heeft duidelijk gemaakt dat er naast de koppeling van lonen en uitkeringen geen extra geld wordt uitgetrokken voor verhoging van de minimum-uitkeringen.

Niettemin blijft de bond de politiek benaderen met argumenten om de uitkeringen van de minima te verhogen. “We vinden daarvoor ook steun in Den Haag, maar die steun wankelt als Paars in een volgende regeerperiode naar rechts opschuift. De druk om de sociale zekerheid verder uit te kleden zal dan worden opgevoerd.”

Uitzendverbod

De Vries refereerde aan een onderzoek van de FNV, waaruit blijkt dat zes van de tien werkenden zich willen laten om- of bijscholen om hun baan te behouden. Mensen willen zekerheid. Daarom wil zijn bond dat het experiment met uitzendwerk in de bouw in ieder geval tot 1 mei volgend jaar doorloopt.

Zoals bekend wordt het verbod tot uitzenden in de bouw waarschijnlijk per 1 januari a.s. opgeheven. De Vries wil het experiment volgens afspraak tot medio volgend jaar handhaven. “Uitzendwerk mag geen glijbaan worden, waardoor personeel makkelijk vervangen kan worden door goedkopere krachten. In besprekingen met werkgevers en uitzendbureaus is voor ons het uitgangspunt dat uitzendwerk als tijdelijke oplossing moet kunnen. Dus als uitzondering”.

“Wordt het uitzendwerk voor de bouw vrijgegeven, dan alleen onder de harde voorwaarde dat de cao voor het bouwbedrijf geldt, dat dienstjaren en opzegtermijn doorlopen en dat de uitzendcontracten voor onbepaalde tijd gelden”.

Reageer op dit artikel