nieuws

Betondag is een ‘heilige dag’

bouwbreed

Voor ieder ‘in het beton’ is de Betondag een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. “Het is voor ons een ‘heilige dag’ – niemand mag er ontbreken”, aldus ing. C. Souwerbren, directeur van de Stichting Betonmortelcontrole (BMC) te Gouda. Er komen dit jaar meer dan 3000 bezoekers naar de Betondag, donderdag 20 november in de Doelen te Rotterdam. Blijkbaar delen zij de mening van Souwerbren.

Op de Betondag worden lezingen gegeven, er is een uitgebreide expositie (de Betonmarkt), bedrijven krijgen de gelegenheid om zichzelf te presenteren en er worden films en video’s vertoond. Het evenement begint een voorbeeld te worden voor de betonverenigingen elders in West-Europa. De in Brussel gehouden Betondag van de Belgische Beton Groepering (BBG) volgde dit jaar voor het eerst het Nederlandse model.

“Een psychologische overwinning”, vindt Souwerbren. “De beurs zal zoveel aandacht trekken, dat het mensen weghoudt van de lezingen.” Inderdaad bleef bijna de helft van de bezoekers van de Belgische Betondag ’s middags op de beurs ‘hangen’. Niet zozeer om de stands te bezoeken, maar om met elkaar van gedachten te wisselen. Dat is precies wat er op de Nederlandse Betondag al jarenlang gebeurt. “Ik zie de toekomst van de Belgische Betondag op die manier zeker zitten”, aldus Souwerbren.

Steeds interessanter

“In Duitsland is men ook schoorvoetend begonnen met wat stands van exposanten. De Engelsen en Fransen die de Nederlandse Betondag bezoeken vinden het maar een uiterst merkwaardig verschijnsel. Ondertussen nemen er steeds meer exposanten deel. Daardoor wordt het assortiment van de Betonmarkt steeds breder en interessanter”, vindt Souwerbren. Hij verwacht niet dat er een Europese Betondag zal komen. “Er is wel de World of Concrete, maar dat is een commerciele beurs. Het karakter daarvan verschilt teveel van de Betondag.”

Andere bezoekers van de Betondag zijn niet minder enthousiast dan Souwerbren. “Ik vind het een unieke dag om je relaties te ontmoeten”, aldus J. Toet van Zorge Partners Public Relations te Reeuwijk. “Bovendien verzorgen we de stands voor enkele exposanten. De Betondag is voor ons vergelijkbaar met de Bouwbeurs.”

Leden werven

Voor andere deelnemers ligt de nadruk op het werven van leden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Stichting Nervi, die contacten wil leggen tussen het bedrijfsleven en de studenten Bouwkunde en Civiele Techniek van het HBO-instituut Windesheim te Zwolle. De stichting neemt deel aan de zogenaamde Infomarkt.

“Het is een stukje reclame, voor onszelf en voor onze sponsors”, aldus voorzitter J. de Olde. “Er komen regelmatig afstudeeropdrachten uit voort. Het is kostbaar, en we krijgen maar twee gratis toegangsbewijzen, maar het is de moeite waard. Dit jaar komen we met negen studenten naar Rotterdam. Ik verwacht best wel veel van de Betondag. Het is er gezellig en je komt altijd nieuwe dingen tegen. Op onze stand verzorgen we een computerpresentatie.”

De breedte van de Betondag wordt bevestigd door ing. P. de Groot van de vaksectie Civiele Techniek van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA. “Er zijn veel leden en potentiele leden op de Betondag. Wij staan er niet vanwege de betontechniek en -technologie, maar we zijn er alleen omdat er zoveel ingenieurs komen.”

Posterpresentatie

NIRIA verzorgt tijdens de Betondag een posterpresentatie. Dat doet het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw (NVOB) ook. “De betekenis van de Betondag is voor ons echter gering”, aldus een woordvoerder van het NVOB. “We hebben er wel eens met een stand gestaan, maar dat doen we niet meer. Uiteraard is wel een aantal van onze leden in beton geinteresseerd. Zij zullen ongetwijfeld op de Betondag te vinden zijn.”

De Betondag vindt dit jaar voor de tweede maal plaats in De Doelen te Rotterdam. Het complex wordt op het moment verbouwd, maar dat levert voor de Betondag geen problemen op. “De Doelen is blij met de Betondag”, aldus ing. G. den Boer van de Betonvereniging. “Er wordt alles aan gedaan om de bouwwerkzaamheden af te schermen. De bezoekers zullen er geen last van hebben.”

Informatie over de Betondag is te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, telefoon 0182 539233, e-mail:

info@betonvereniging.nl.

Reageer op dit artikel