nieuws

‘Beter gebruik infrastructuur moet toch mogelijk zijn’

bouwbreed Premium

Een soort carpooling voor openbaar vervoer en vrachtwagens om de infrastructuur beter te kunnen benutten. Daarvoor pleitte ir. H.J.C. Oud, voorzitter van de Betonvereniging, in zijn jaarrede tijdens de Betondag in Congrescentrum De Doelen te Rotterdam. “Er moet toch iets te bedenken zijn om de beladingsgraad te verhogen”, aldus Oud.

Vrachtauto’s zijn voor de helft van de tijd niet geladen. De dimensies van treinen, bussen en metro’s zijn afgestemd op de piekvraag. Ze zijn dikwijls nog niet voor de helft bezet. Autosnelwegen zijn een groot deel van de dag onderbezet. Een slim systeem van samenwerking zou ervoor moeten zorgen, dat al deze faciliteiten voor personen- en vrachtvervoer beter worden gebruikt. Het lijkt op een vorm van carpooling. Niet om files te voorkomen, maar om de infrastructuur vollediger te kunnen gebruiken.

“We zullen de bestaande verkeersruimte intensiever moeten benutten”, zei Oud. “Er moet iets te bedenken zijn om de beladingsgraad van vrachtauto’s te verhogen. Dat geldt ook voor collectief personenvervoer. Misschien moeten vrachtwagens gekoppeld worden en vervoersdiensten door computers aangestuurd worden. Het systeem moet zich voegen naar het gebruik.”

Intelligente weg

Oud verloor niet uit het oog, dat hij sprak op de Betondag. Hij trok directe conclusies uit zijn toekomstoverweging voor de betonwereld. “We moeten het denken verleggen van: ‘Hoe storten wij zoveel mogelijk beton’, naar: ‘Hoe kunnen we beton zo intelligent maken, dat de maatschappij er meer geld voor over heeft?’ “, aldus Oud. Zijn antwoord: de intelligente weg. Dat is een betonnen weg die snel uitgevoerd kan worden, weinig onderhoud vraagt, nooit afgesloten hoeft te worden en flexibel is te gebruiken. Het beton moet zelfreinigend zijn, ultrasterk, flinterdun en licht. Het moet geschikt zijn om infrastructuur te stapelen of onder de grond aan te brengen. Nederland is weliswaar lang niet vol, maar de gebieden waar de economische activiteiten plaatsvinden zijn wel zeer dicht bebouwd. De vraag naar vervoer groeit enorm. Daar moet een intelligent antwoord op worden gevonden. Beton kan daarbij een hoofdrol vervullen, mits het verder wordt ontwikkeld en op maat kan worden geleverd.

Kortere levensduur

In zijn jaarrede signaleerde Oud ook, dat de economische levensduur van constructies steeds korter wordt. Daarom is het belangrijk, na te denken over onderhoud en hergebruik. Er moet meer geinvesteerd worden in de ontwikkeling van kennis. Gelukkig komen er in het kader van het onderzoeksprogramma ICES II nieuwe middelen ter beschikking voor de bouw, meervoudig ruimtegebruik, ondergronds bouwen en mobiliteit. Bovendien moet de kennis doelmatig worden verspreid over de de functies in de Betonwereld. De Betonvereniging heeft daarom een analyse van functies gemaakt.

De jaarrede werd afgesloten met de overhandiging van het ISO 9001 certificaat door Ter Weele, manager van DNV Certification, aan ir. D. Stoelhorst, directeur van de Betonvereniging. “Beton is niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van organisatie”, besloot Oud.

Reageer op dit artikel