nieuws

Arbouw-advies voor keuze juiste bescherming tegen bouwstof

bouwbreed Premium

Arbouw heeft het nieuwe Arbouw-advies ‘Ademhalingsbeschermingsmiddelen tegen stof’ beschikbaar, dat inkopers, uitvoerders en gebruikers helpt het juiste ademhalingsbeschermingsmiddel (ABM) tegen stof te kiezen. Want bij de aanschaf en het gebruik van deze maskers kan veel fout gaan.

Bij veel bewerkingen aan bouwmaterialen komt stof vrij, dat bij inademing schadelijk voor de gezondheid is. Ingeademd stof kan allerlei effecten op de gezondheid hebben. Deze effecten varieren van betrekkelijk onschuldig, zoals forse niesbuien, tot zeer ernstig: bijvoorbeeld blijvende ernstige kortademigheid. Daarom besteedt Arbouw, op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid, extra aandacht aan stofbeperking in de bouw.

Als u het risico loopt dat de gezondheid van uw werknemers door stof wordt aangetast, moeten er maatregelen worden genomen om de blootstelling aan stof tot een acceptabel niveau te verminderen. Het beste kunt u er natuurlijk voor zorgen dat er zo weinig mogelijk stof ontstaat of dat het stof zo dicht mogelijk bij de bron wordt afgezogen. Maar door allerlei omstandigheden zal dat helaas niet altijd lukken. Daarom is het van belang dat uw medewerkers met een goed stofmasker tegen stof worden beschermd.

Het Arbouw-advies ‘Ademhalingsbeschermingsmiddelen tegen stof’ helpt inkopers, uitvoerders en gebruikers bij de keuze van goede ABM. Dat is nodig, want bij de aanschaf en het gebruik van stofmaskers kan er nogal wat fout gaan. Er kan bijvoorbeeld een verkeerd type masker worden gekozen, want niet elk masker is geschikt voor elke situatie.

Het gebeurt ook dat het masker in combinatie met een verkeerd filtertype wordt gebruikt. Slecht onderhoud kan de werking van het masker teniet doen. Dit gebeurt eveneens als het model van het masker niet bij het gelaat van de gebruiker past, want de aansluiting van het masker op het gelaat luistert erg nauw. Verder komt het voor dat de gebruiker niet weet hoe hij met het masker moet omgaan. Al deze aspecten komen in de nieuwe Arbouw-brochure aan bod.

Voorlichting

De brochure helpt bij het verzorgen van voorlichting en onderricht en het geven van adviezen voor een goed gebruik van ABM. Hij bevat een aantal handige aandachtspunten en beknopte overzichten. Zo is er bijvoorbeeld een tabel in opgenomen die aangeeft welk ABM bij welk werk hoort en adressen van leveranciers.

Achterin de brochure is een handzaam kaartje gestoken dat na de mondelinge instructie, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, aan de werknemer kan worden uitgereikt, met tips en aandachtspunten bij het gebruik van een masker. Deze kaartjes zijn in setjes van vijf exemplaren apart bij te bestellen, zodat dit kaartje aan elke werknemer die hiermee heeft te maken, kan worden uitgereikt.

Bouwbedrijven en bouwplaatsmedewerkers kunnen het Arbouw-advies en de voorlichtingskaartjes gratis verkrijgen door een faxbericht te sturen naar: 020 – 5805555. Anderen betalen f. 10 per brochure (incl. verzendkosten). De voorlichtingskaartjes zijn zoals gezegd per vijf exemplaren verpakt en kosten f. 5 per set (incl. verzendkosten).

In deze rubriek belicht Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het cao-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: (020) 580 55 80; een bestelling faxt u naar (020) 580 5555.

Een voorbeeld van goede bescherming. Foto: Dick Vader

Reageer op dit artikel