nieuws

Applaus voor onthulling van betonnen casco

bouwbreed Premium

Applaus en gejuich, de zwarte folie met de groene strik wordt door een kraan van het betonnen casco gehesen. De folie blijft haken. Even lijkt het alsof hij zal scheuren, maar dan schiet hij los. Een zucht van verlichting gaat door het publiek, als het casco te voorschijn komt. Het beton is echter nog niet te zien, het gaat nog schuil achter een donkerblauwe doek.

Als het doek valt, komt er een fraaie betonnen wand te voorschijn. Iets bijzonders is er aan deze woningscheidende wand, geleverd door Heembeton te Lelystad, niet te zien. Waarom zijn er dan toch meer dan tweehonderd toeschouwers verschenen en met vijf bussen naar de bouwplaats in een buitenwijk van Delft vervoerd? “Het moet wel erg belangrijk zijn”, fluistert een lid van de Delftse gemeenteraad tegen haar buurman. Bijna als een onderstreping, breekt een knallend vuurwerk los. Staatssecretaris Tommel staat er glimlachend naar te kijken. Hij heeft zojuist het blauwe doek van de betonwand laten zakken, gekleed in een smetteloze witte jas, handschoenen en laarzen. Na de officiele handeling danst een als groen insect verklede toneelspeler over de vloer voor de betonnen wand. Het werk op de bouwplaats is voor de gelegenheid onderbroken. De ‘happening’ is compleet.

Honderd procent

Even later wemelen de bezoekers over de bouwplaats alsof ze zelf insecten zijn. Ze wisselen van gedachten over het project. Het zojuist onthulde casco is het eerste met woningscheidende wanden van beton met honderd procent hergebruikt puin. Dit ‘menggranulaat’ wordt vervaardigd van sloopbeton en -metselwerk. Het vervangt het grind dat in regulier beton als toeslag wordt gebruikt. De Veluwse Beton Recycling (VBR) heeft het granulaat geleverd.

J. Boone van de VBR is enthousiast over het project. “Er wordt nog veel te weinig met granulaat gewerkt. Het probleem is de prijs, die kan tot 50% hoger zijn dan van grind. Ik ben benieuwd wat Tommel hierover gaat zeggen. De branche heeft het voorstel gedaan, dit prijsverschil weg te werken door een verwijderingsbijdrage. Tommel heeft al laten weten, dat dat niet kan op sloopafval. Wij beraden ons erop, wat we nu verder moeten doen. In ieder geval moet menggranulaat zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast.”

Positief

Er is discussie over de eigenschappen van het materiaal. Kan de geluidsisolatie van het iets lichtere granulaatbeton wedijveren met die van regulier beton? Een woordvoerder van Heembeton denkt van wel. “We verwachten zelfs een iets betere geluidsisolatie.” Zijn er geen problemen met de vochthuishouding? “Het is iets gevoeliger voor vocht, maar dat is geen probleem bij binnenwanden.” En de mechanische eigenschappen? “De elasticiteitsmodulus is wat lager, de krimp en kruip wat hoger. Maar we moeten niet rigide vasthouden aan het nu geldende maximum van 20% granulaat in beton”, vindt ing. G. den Boer van de Betonvereniging. “Aan het eind van deze maand verschijnt een CUR-aanbeveling. Dan kan iedereen die het wil meer dan 20% granulaat als toeslagmateriaal gebruiken. Granulaatbeton moet een ‘tailor-made’ product worden.”

Life Cycle Analyse

De medewerkers van de Verenigde Nederlandse Cementindustrie (VNC) te ‘s-Hertogenbosch zien er opgelucht uit. Zij hebben twee weken tevoren de uitkomst van een Life Cycle Analyse (LCA) van beton gekregen. Ir. P. Lanser: “We waren bang, dat granulaatbeton meer milieubelastend zou zijn dan regulier beton. Dat zou in strijd geweest zijn met de boodschap van deze bijeenkomst. Gelukkig maakt het voor het milieu niet uit of het beton met granulaat, grind of kalksteen is vervaardigd.”

Het gezelschap bekijkt de wanden van granulaatbeton van alle kanten. Tommel houdt zijn hand tegen het oppervlak, alsof hij wil voelen of het nog warm is. Dan worden de bezoekers opgeroepen weer plaats te nemen in de bussen. Terug naar het congrescentrum in de Aula van de Technische Universiteit Delft. De gesprekken worden daar geanimeerd voortgezet.

Verwijderingsbijdrage

Het wachten is op de toespraak van Tommel. Zal de staatssecretaris een financiele tegemoetkoming aan de branche voorstellen? Helaas, dat valt tegen. De staatssecretaris denkt aan een verwijderingsbijdrage, maar dan niet op de grondstof, maar op het bouwproduct. “Gesuggereerd is om als inningsobject bouwmaterialen of zelfs gebouwen te laten dienen”, zegt hij. In de wandelgang laat hij weten, dat daarop wordt gestudeerd. Het zal zeker nog een jaar duren. Vooralsnog moet de markt de financiele problemen zelf maar oplossen.

Het project in Delft gaat in ieder geval verder. Er zullen ook gevels in granulaatbeton worden uitgevoerd, en misschien zelfs een enkele verdiepingvloer. Toch zal granulaatbeton de markt nog niet veroveren. Het blijft bij een enkel demonstratieproject, zolang er geen financiele prikkels komen. Als initiatiefnemer is de Betonvereniging echter hoopvol gestemd. Den Boer: “Over een jaar of vijf zal er meer puin vrijkomen. Het zou best kunnen dat dan besloten wordt het meer hoogwaardig te gebruiken dan in de wegenbouw.”

Onthulling van het casco met woningscheidende wanden van honderd procent granulaatbeton.

Reageer op dit artikel