nieuws

‘Wijziging banenstelsel Schiphol geen oplossing’

bouwbreed Premium

Een wijziging van het banenstelsel van Schiphol biedt nauwelijks soelaas voor verdere uitbreiding van Schiphol. Deze conclusie van Rijksluchtvaartdienst (RLD) en het ministerie van VROM is een klap voor ambtelijke voorportalen van de ministerraad waar momenteel hard wordt gewerkt aan een standpunt over nut en noodzaak van uitbreiding van Schiphol.

In een nog niet gepubliceerd advies schrijven de RLD en VROM dat vermindering van de geluidhinder nauwelijks optreedt als het huidige banenstelsel zou worden aangepast. Ideeen daarover hebben enige tijd geleden de ronde gedaan.

Daarbij werd onder meer gedacht aan een parallelle Kaagbaan en een parallelle vijfde baan. Daardoor zouden al dan niet in combinatie met sloop van de meest geluidgehinderde woningen er mogelijkheden komen Schiphol te laten groeien tot zo’n 60 tot 90 miljoen passagiers. Nu wordt uitgegaan van een groei tot 44 miljoen passagiers gekoppeld aan de geluidzonering. Die blijkt dit jaar al te worden overschreden nog voordat zelfs maar in de verste verte 44 miljoen passagiers Schiphol aandoen.

Volgens RLD en VROM treedt door wijziging van het banenstelsel slechts een verschuiving van het probleem op richting de noordkant van Zuid-Holland tot ongeveer Oegstgeest.

Slecht uit

Dit rapport komt ambtelijke voorportalen als de Rijks Planologische Commissie – die in het kader van de discussies over de Toekomstige nationale luchtvaart infrastructuur (TNLI) druk bezig zijn het standpunt van het kabinet voor te bereiden – slecht uit .

In ambtelijke kringen met uitzondering van VROM is er een sterke voorkeur voor het laten uitgroeien van Schiphol op de huidige locatie. Daarbij werd als leidraad genomen een rapport van het Centraal Planbureau van enkele maanden geleden. Het CPB adviseerde daarin momenteel geen beslissing te nemen over uitbreiding van Schiphol op een andere locatie gezien de onzekerheden over de ontwikkelingen van het mondiale luchtverkeer.

In plaats daarvan stelde het CPB voor 2500 woningen te slopen. “Veel goedkoper dan de miljarden voor een nieuwe luchthaven”, was het standpunt van het CPB. Dit werd later gedeeld door het Nederlands Economisch Instituut.

Commotie

In de Tweede Kamer is over deze kwestie inmiddels enige commotie ontstaan. Met name binnen de kleine linkse fracties is men bang – zoals praktisch altijd – voor een voldongen feit te worden gesteld, te weten uitbreiding van Schiphol.

GroenLinks woordvoerster Marijke Vos wilde tijdens de begrotingsbehandeling van VROM in de Kamer dan ook de duidelijke toezegging van minister De Boer dat alle opties, dus ook een nul-groei, nog open zijn.

Minister De Boer gaf aan dat wat haar betreft het hier gaat om ambtelijke vingeroefeningen, waar het kabinet zelf inhoudelijk nog niet over gesproken heeft. “De besluitvorming ligt nog volledig open”, probeerde zij Vos tevreden te stellen.

Reageer op dit artikel