nieuws

Wetenschapswinkel pleit voor structurele aanpak van overlast rioolinstallaties

bouwbreed Premium

Gemeenten hebben in hun rioleringsplannen weinig aandacht voor milieuaspecten als overlast van gemalen en de stank van overstorten. Ook voor een preventieve aanpak, door het geven van voorlichting aan bedrijven en burgers, is weinig ruimte in de gemeentelijke rioleringsplannen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel van de Technische Universiteit Delft, uitgevoerd in opdracht van de stichting Natuur en Milieu.

De onderzoekers pleiten voor duidelijke richtlijnen voor de aanpak van alle milieuaspecten. Het opstellen van die richtlijnen is een taak voor de stichting Rioned. Verder zijn de onderzoekers voor het opzetten van een goede klachtenregistratie.

Reageer op dit artikel