nieuws

‘Waterbeheer niet privatiseren’

bouwbreed

“Het Zuiveringschap Rivierenland is tegen privatisering van waterbeheer. Het moet een taak van de overheid blijven. Wanneer het beheer privaat wordt, gaan er andere belangen meespelen. Een onderneming wil winst maken en aangezien water een primaire levensbehoefte is, kun je het gewoon niet maken dat water als winstgevend product wordt aangeboden.”

Dat zei M. van Herpen van het Zuiveringschap, bij de viering van het 25-jarig bestaan. Naast het feit dat het Zuiveringschap 25 jaar bestond, werd ook gevierd dat er vanaf nu alleen maar zuiver water wordt geloosd. Het thema van deze dag was ‘Beter Water’. “Wij willen ervoor zorgen, dat mensen zich realiseren hoe belangrijk water is. Daarom besloten we een discussiegroep samen te stellen met panelleden van naam”, vertelt voorzitter van raad van bestuur J.D. van Oort,

Het panel bestond uit verschillende kopstukken uit de ‘waterwereld’. Zij gaven hun mening over het waterbeleid nu en hun visie op het beleid voor de toekomst. Tijdens de vele discussies werd een tamelijk somber beeld geschetst van de toekomst voor het water. Water wordt, wereldwijd gezien, steeds schaarser. Nederland dient voor veel landen, qua waterbeleid, als voorbeeld. “Verschillende waterschappen en waterleidingbedrijven van Nederland hebben Aquanet opgezet. Een organisatie die technische ‘know how’ gaat verlenen aan het buitenland”, vertelt van Oort, “Wij als zuiveringschap gaan verder ook naar Polen om de zuivering te helpen herstellen na de overstromingen. Dit wordt deels door de overheid en voor een deel door onszelf betaald.”

Rivierenland richt zich ook op de toekomst. “Wij hebben een project ontwikkelt voor middelbare scholen. Wij willen de jeugd bewust maken over het gebruik van water”, vertelt Van Herpen. Het programma bestaat uit een lessenpakket en een prijsvraag. Het is de bedoeling dat de jongeren hun omgeving duidelijk maken hoe belangrijk waterbesparing is. De vorm waarin ze het gieten staat geheel vrij. Dat het de jeugd wel degelijk bezig houdt blijkt uit het jongerenpanel van het Linge college uit Tiel. “Water moet gewoon fors duurder worden. Dan letten mensen misschien wel beter op het verbruik”, zegt Mirte van den Brink. Haar klasgenootje Vicky Wesseling pakt het drastischer aan. “Zet mensen gewoon een dag zonder water. Dan zien ze pas hoe belangrijk en kostbaar het is.”

De feestelijke dag werd afgesloten door Karin Bloemen, die speciaal voor deze gelegenheid hetlied beter ‘Beter Water’ zong.

Reageer op dit artikel