nieuws

Stichting helpt bouw te besparen op verpakking

bouwbreed Premium

Producenten en leveranciers van bijvoorbeeld bouwmaterialen moeten vanaf 1 november voldoen aan de normen van het Convenant Verpakkingen II. De Inspectie Milieuhygiene van VROM ziet toe op de naleving. Controle gebeurt volgens de stichting Bouw Recycling Nederland alleen bij bedrijven die het convenant niet voor 1 november ondertekenen.

De overeenkomst verplicht producenten en leveranciers het volume en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen tot het strikt noodzakelijke. De milieubelasting die bij de productie en het gebruik van verpakkingen ontstaat, moet eveneens tot een minimum worden beperkt. Latere verwerking mag geen problemen geven zodat het materiaal opnieuw kan opgaan aan de productie van bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen. Eventueel kan een beroep op de ondertekenaars worden gedaan om projecten te steunen die het inzicht vergroten in bruikbare wijzen van inzamelen en scheiden van gebruikte verpakkingen. Elke deelnemer moet jaarlijks bij een onafhankelijk bureau melden welk gewicht aan welke soort verpakkingen op de markt is gebracht. Dat bureau verwacht jaarlijks ook een opgave van de getroffen preventieve maatregelen.

Kosten

Bouw Recycling Nederland gaat ervan uit dat het overgrote deel van de bedrijven in groepsverband deelneemt aan het convenant. De kosten zijn enkele tientjes voor ondernemingen met een kleine omzet tot enkele duizenden guldens voor bedrijven met een grote omzet in verpakt product. Als de organisatie namens de bedrijven ondertekent, vervallen voor een deel de verplichtingen voor de afzonderlijke onderneming. De ‘koepel’ rapporteert vervolgens over de hoeveelheid verbruikte verpakkingen. Tot nog toe zijn bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kilo verpakking op de markt zetten vrijgesteld van de verplichtingen, mits ze het convenant ondertekenen. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat in 2001 niet meer dan 940.000 ton verpakking wordt gestort of verbrand. Momenteel gaat het om zo’n 1.300.000 ton.

Nadere inlichtingen:

tel. 0343-532103.

Reageer op dit artikel