nieuws

SFB biedt meer

bouwbreed

diensten online

Het SFB breidt zijn online-service uit. Nu al is het mogelijk om via de besloten SFB-site op IntraBouw ziek- en herstelmeldingen te doen en de MBAV te verzenden. Op korte termijn – omstreeks de jaarwisseling – zullen hier de verzuimcijfers ArboDuo en aanvragen verklaring betalingsgedrag aan worden toegevoegd. Daarnaast wordt gewerkt om ook het deblokkeren van G-rekeningen elektronisch te kunnen laten plaatsvinden.

Een speciale code geeft de gebruikers toegang tot de besloten site. Het abonnementsgeld hiervoor bedraagt f. 25 per maand. Momenteel maken 350 werkgevers gebruik van de online-service.

De open SFB-site zal in december worden aangevuld met pemba-nieuws. Met ingang van 1998 zal hier ook informatie zijn te vinden over de invoering van de Euro en de consequenties ervan.

Het SFB heeft onlangs een schriftelijke enquete gehouden om inzicht te krijgen in de elektronische wensen van zijn klanten. Tot nu toe zijn hierop meer dan 1000 reacties binnengekomen. De items betalingsgedrag, raadplegen verzuimcijfers, deblokkering G-rekening, vorstdeclaraties en Periodieke Loon Opgave en Jaar Loon Opgave scoorden bij de klanten het hoogst.

Reageer op dit artikel