nieuws

Richtlijn binnen-rioleringen herzien

bouwbreed Premium

Bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) te Delft is de Nederlandse Technische Richtlijn (NTR) 3216 verschenen. Hij behandelt het ontwerpen en uitvoeren van binnenriolering. Het is de herziening van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 3216. Er zijn onduidelijkheden weggenomen en bovendien is extra informatie toegevoegd. Het is de eerste keer dat een richtlijn in de vorm van een NTR wordt uitgegeven.

De NTR 3216 is samen met de Nederlandse norm NEN 3215 te gebruiken als handleiding bij het ontwerpen en uitvoeren van systemen voor het afvoeren van hemelwater en vuilwater in gebouwen tot 50 meter hoog. Bij de NTR 3216 wordt een werkboek meegeleverd. Daarin staan stappenplannen voor het ontwerpen van de systemen.

Volgens het NNI is de NTR 3216 vooral van belang voor installateurs. Daarnaast geeft de richtlijn duidelijke aanwijzingen voor architecten, aannemers en ambtenaren Bouw- en woningtoezicht. Het NNI gaat om die reden in de loop van 1998 voorlichtingsdagen over de richtlijn houden.

Informatie is te verkrijgen bij het NNI te Delft, tel. 015 2690255.

Reageer op dit artikel