nieuws

Projectmanager gaat plannen op Internet

bouwbreed Premium

Microsoft heeft op de jaarvergadering van het Project Management Institute, de Amerikaanse organisatie van projectmanagers, een nieuwe versie van het programma Project ten doop gehouden. Project 98 is sterk veranderd ten opzichte van eerdere versies.

Volgens projectleider Brett Bentsen is er deze keer zeer goed naar de gebruikers geluisterd alvorens men het programma heeft aangepast. Zo is er naar de wijze van communiceren binnen de Japanse bouw gekeken en daaruit is geconcludeerd dat Project 98 naadloos met het Internet moest kunnen werken.

Verder kunnen toegedeelde taken via Internet naar werkers op afstand worden gestuurd en die kunnen hier interactief op reageren. Omdat het programma de planning in HTML-taal kan weergeven – de manier van weergeven die voor Websites op het Internet wordt gehanteerd – komt de planning begrijpelijk over.

Bij verschillende projecten kan van een gezamenlijke database gebruik worden gemaakt. Dat kunnen gegevens zijn van mensen die flexibel ingezet worden. Zo ontstaat een overzicht wie wanneer beschikbaar is.

Microsoft heeft dit programma niet in het Nederlands laten vertalen. “Nederlanders staan bekend om hun vaardigheid met de Engelse taal. Maar misschien kunnen Nederlandse software firma’s Nederlandse modules maken die dit programma nog verder, en dan in het Nederlands kunnen toespitsen op de situatie in de Nederlandse bouw”, aldus international productmanager Per Claesson.

Reageer op dit artikel