nieuws

Overijssel beveiligt zandwinning

bouwbreed Premium

Het winnen van zand in Overijssel wordt aan banden gelegd. Nieuwe ontgrondingen worden voortaan voorafgegaan door een onderzoek naar de stabiliteit van de bodem. Dit geldt ook voor uitbreiding van bestaande zandwinningsprojecten.

Dit blijkt uit een beleidsnotitie van Gedeputeerde Staten, getiteld ‘Beperking van risico’s op stabiliteitsverlies van taluds bij diepe zandwinningen in Overijssel’.

Alleen als het onderzoek uitwijst dat de situatie veilig is, wordt een vergunning verstrekt. “Maar hoe wetenschappelijk verantwoord ook door middel van onderzoek berekend, het werkelijke risico wordt evenzeer bepaald door de wijze van uitvoering van de zandwinning”, aldus Gedeputeerde R. Lanning. “En dat is en blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Indien er toch ongelukken gebeuren omdat de bodem niet meer stabiel is, is de provincie hiervoor aansprakelijk. Tenzij de exploitant zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. In dat geval draait hij alleen voor de kosten op.

Aanleiding tot de maatregel is een ongeluk dat zich in 1995 voordeed. Toen zakte een stuk van een openbare weg in de grond doordat de bodem door

Reageer op dit artikel