nieuws

Opknapbeurt voor deel van Noordoostpolder

bouwbreed Premium

De vorig jaar opgerichte Stuurgroep Oostrand Noordoostpolder gaat met bewoners en andere direct betrokkenen plannen bespreken die moeten leiden tot opwaardering van dit gebied. Onder andere de ontwikkeling van de Casteleynsplas en omgeving staan op het programma.

Naast verdere natuurontwikkeling van de Casteleynsplas wordt gedacht aan de komende sluiting en recreatieve bestemming van stortplaats Het Friese Pad, de mogelijke combinatie van winning van beton- en metselzand met de aanleg van een recreatieplas, de noodzakelijke verplaatsing van het luchtvaartterrein en de gewenste aanleg van een recreatieve verbinding tussen Emmeloord en het Kuinderbos.

Een ander plan betreft de ontwikkeling van het Burchtbos in het zuidelijke deel van het Kuinderbos. Er zal worden nagegaan of de vroegere Kuinderburcht kan worden gereconstrueerd. Daarnaast zijn er verschillende plannen, zoals de aanleg van recreatieve fietspaden, mogelijke aanleg van een bungalowpark bij de Overhavendijk en een mogelijke vaarverbinding als de Kuindervaart wordt doorgetrokken naar de Linde.

Reageer op dit artikel