nieuws

Ondergronds vervoer en opslag meest kansrijk in Nederland

bouwbreed Premium

Het ondergronds vervoeren en opslaan van goederen in stedelijke gebieden is de meest kansrijke optie in Nederland voor het gebruik van de ondergrondse ruimte.

Dit is de uitkomst van een studie uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, het Centrum Ondergronds Bouwen en DHV. De studie werd tijdens de zevende internationale conferentie over het gebruik van de ondergrondse ruimte gepresenteerd door twee assistenten van professor Horvat van de TU Delft, Rene Monnikhof en Jurian Edelenbos.

In de studie is uitgegaan van vier verschillende groeiscenario’s. Vervolgens zijn een groot aantal mogelijke ondergrondse activiteiten bekeken op aspecten als kosten, externe veiligheid, leefmilieu omwonenden en ruimtegebruik. Scoorde de mogelijkheid ondergronds in alle vier de scenario’s, dan is ervan uitgegaan dat dit ook haalbare opties zijn. Dan blijken vooral ondergronds vervoer en opslag van goederen in stedelijk gebied hoog te scoren. Bij ondergronds vervoer moet dan vooral worden gedacht aan unit transport per pijpleiding, ondergronds logistiek systeem (OLS) waaraan nu al wordt gedacht voor een verbinding tussen de Aalsmeerse bloemenveiling en Schiphol en pneumatisch afvaltransport.

Dit soort systemen kunnen volgens de Delftenaren worden ontwikkeld tot economisch concurrerende alternatieven ten opzichte van de bestaande bovengrondse alternatieven. Daarbij komt dat de leefbaarheid in de steden aanzienlijk zal toenemen doordat vrachtverkeer aanzienlijk wordt beperkt.

Om het geheel economisch haalbaar te maken, zal het wel grootschalig moeten worden toegepast en is standaardisatie essentieel, al was het maar om deze systemen te kunnen laten aansluiten op andere. De ontwikkeling van deze systemen kan worden bevorderd door bijvoorbeeld een verbod op storend vrachtverkeer in stedelijke gebieden en door gunstige financieringsconstructies.

Naast goederenvervoer is ook ondergrondse opslag van goederen, afval, gevaarlijke stoffen, chemicalien, water, olie en gas kansrijk. De ruimtelijke voordelen van deze vorm van gebruik van de ondergrondse ruimte zijn groot terwijl het zeker op langere termijn economisch concurrerend kan zijn.

Verdichting

Een derde mogelijkheid is ruimtelijke verdichting door dubbel grondgebruik. Daarbij wordt gedacht aan ondergrondse stations voor hoogwaardig openbaar vervoer in combinatie met winkels, parkeergarages en opslag, ondergrondse winkelcentra, ondergrondse doorgaande hoofdinfrastructuur aan de rand van stedelijke gebieden en er doorheen en ondergrondse realisatie van onderdelen van functies die overlast veroorzaken. Daarbij wordt gedacht aan industriele productie en nutsbedrijven.

Of dit economisch haalbaar is, hangt in hoge mate af van de grond- of vierkante meterprijzen.

Reageer op dit artikel