nieuws

Nog veel regels voor tijdelijk werk in Belgie

bouwbreed

Door een overeenkomst tussen Nederlandse en Belgische werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw (wij schreven daar gisteren al over) wordt voorkomen dat voor bedrijfstakeigen regelingen dubbele betaling vereist wordt. Het detacheren van werknemers is er veel gemakkelijker op geworden. Maar bij alle euforie over het zoveel eenvoudiger worden van het tijdelijk werken in Belgie door Nederlandse aannemers, mag niet onvermeld blijven dat een Nederlandse ondernemer nog heel wat moet (laten) doen om ongestraft in Belgie aan de slag te kunnen.

Nog altijd blijft het noodzakelijk om bij tijdelijke werkzaamheden in Belgie een E 101-detacheringsverklaring voor de werknemers aan te vragen. Dat kan bij het Bureau voor Belgische Zaken in Breda.

Bovendien moet een ‘aansprakelijk vertegenwoordiger’ in Belgie worden aangesteld. Dat kan een (juridisch) bureau zijn, dat voor toewijzing van een Belgisch btw-nummer zorgt.

Vervolgens zal men moeten beschikken over een vestigingsattest, een equivalent van wat de Nederlandse vestigingswetgeving voorschrijft, te verkrijgen bij de Kamer van Ambachten en Neringen.

Als derde dient de onderneming als aannemingsbedrijf te worden geregistreerd, waartoe wordt nagegaan of, fiscaal gezien, er niets op het bedrijf valt aan te merken. Deze registratie kan worden vergeleken met de Nederlandse ketenaansprakelijkheid. Als het om een overheidsopdracht gaat, moet bovendien classificatie volgen waaruit blijkt of men voor het uitvoeren van het betreffende werk in aanmerking komt.

Voor de werknemers die tijdelijk naar Belgie gaan is een sociale identiteitskaart verplicht. Die dient ervoor om bij controle op de bouwplaats verantwoordelijke instanties te verzekeren dat men volgens de regels in Belgie tewerk is gesteld.

Tenslotte verlangen de Belgische autoriteiten een lijst van alle betrokken werknemers met de door hen gewerkte uren en de bruto lonen die zijn betaald. Daarmee kan worden gecontroleerd of de werknemers in Belgie tenminste het wettelijk minimumloon betaald hebben gekregen.

Deze gegevens ontvingen wij van het Sociaal Adviesbureau Peumans NV in Genk, die al dit soort werkzaamheden voor veel Nederlandse bedrijven verzorgt. Hoewel dat niet allemaal kosteloos gaat, is het nog altijd veel goedkoper dan het opzetten van een eigen vestiging bij de zuiderburen.

Reageer op dit artikel