nieuws

Nieuwe centrum Maastricht moet vertrossing tegengaan

bouwbreed

Maastricht krijgt een nieuw hart. Met winkels, horeca, kantoren en een ondergrondse parkeergarage maar bovenal een nieuw stadskantoor, moet de huidige ‘vertrossing’ in het winkelaanbod worden tegengegaan. Tevens moet het nieuwe gebouw de stad en rivier de Maas met elkaar verbinden. Met het prestigieuze project waarbij de marktpartijen MBO-Ruijters BV en ING Vastgoed betrokken zijn, is f. 200 miljoen gemoeid.

“Een worsteling”, zo kenschetste de Maastrichtse burgemeester Houben de totstandkoming van het huidige Markt-Maas-project dat gisteren officieel werd gepresenteerd. Sinds in 1992 de eerste plannen voor een nieuw stadskantoor met winkels en kantoorruimte zijn gemaakt, is de gemeente nu een slordige vijf architecten verder.

Dat de twee huidige stadskantoren aan weerszijden van de Stadhuisstraat moesten wijken, stond bij voorbaat vast. Maar de worsteling betrof volgens Houben vooral het zoeken naar de juiste maatvoering. “Een zorgvuldige planvorming met het behoud van het karakter van Maastricht heeft steeds de boventoon gevoerd”, aldus de burgervader.

Het plan dat in Maastricht het licht zag voorziet in verschillende gebouwdelen die bij elkaar 12.000 m2 aan winkelvloeroppervlak en 12.500 m2 kantoorruimte beslaan. De winkels en horecavoorzieningen komen voornamelijk op de begane grond en op de eerste en tweede verdieping. In de rest van het gebouwencomplex wordt de gemeente gehuisvest. De raadszaal blijft in het oude stadhuis aan de Markt gevestigd.

De nieuwbouw moet vooral een verbinding gaan leggen tussen de Markt en het zogenoemde Rivierplein aan de Maas. Dit plein zal ontstaan doordat de doorgaande weg, de Maasboulevard tussen de St. Servaasbrug en de Wilhelminabrug, wordt ondertunneld. “Hierdoor ontstaan vanzelfsprekende looproutes voor de bezoekers van de binnenstad”, aldus verantwoordelijk wethouder Cremers in een toelichting op de plannen.

Vormgeving

Jo Coenen, samen met Bruno Albert de architecten van het Maas-Markt-project, heeft het gebouwencomplex zo vormgegeven dat het niveau- en het karakterverschil tussen Markt en Rivierenplein worden opgevangen. “Het stedenbouwkundig concept voor de Markt-Maaslocatie is in zijn maatvoering en verhoudingen mede geinspireerd door het bekende Uffizi-gebouw in de Italiaanse stad Florence”, aldus Cremers die aanhaalde dat bekende architecten als Natalini hun tanden op de complexe maatvoering van Maastricht hebben stukgebeten.

Om geen massale wand te krijgen zijn ook de woningen, die oorspronkelijk in de plannen waren opgenomen, gesneuveld. Onder de gebouwen komt een parkeergarage voor tenminste 535 auto’s.

Met de uitvoering van de plannen waarvoor eind dit jaar tussen de private partijen en de gemeente een realiseringsovereenkomst wordt gesloten, moet eind 1999 worden begonnen. In dat jaar wordt met de aanleg van de tunnel een begin gemaakt. Vervolgens zullen in 2000 de stadskantoren worden gesloopt waarna het hele project in 2003 klaar moet zijn.

Met de realisering is bij elkaar zo’n f. 200 miljoen gemoeid. Het leeuwendeel, f. 112,3 miljoen, wordt door de gemeente opgebracht. Het resterende deel, exclusief f. 20 miljoen als dekking van de kosten voor de infrastructuur, komt van de private partijen MBO-Ruijters BV en IGV Vastgoed. Vleugels van MBO-Ruijters: “De stad Maastricht is een product. Maar de aantrekkingskracht staat niet in relatie tot het bescheiden huidige winkelvloeroppervlak van 65.000 m2.”

Vertrossing

Volgens Vleugels is uitbreiding van het winkelvloeroppervlak noodzakelijk omdat het huidige geringe aanbod een enorm prijsopdrijvend gevolg heeft. “De huurprijzen zijn te hoog wat een afkalving van het aanbod betekent. Als er niet snel ruimte aan wordt toegevoegd, ontstaat er vertrossing oftewel een te eenzijdig winkelaanbod met alle gevolgen van dien.”

MBO wil voor de nieuwbouw naast kleinere winkels tevens warenhuizen van naam zoals de Bijenkorf, H en M en Marks en Spencer trekken.

Reageer op dit artikel