nieuws

Milieugroepen maken bezwaar tegen Duitse stormvloedkering

bouwbreed Premium

De Waddenvereniging tekent met Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en de Milieufederatie Groningen bezwaar aan tegen de aanleg van een stormvloedkering/stuwdam in de Eems. Ook de provincie en de waterschappen in het grensgebied verzetten zich tegen het plan.

Het bestuur van het Duitse district Weser-Eems zegt dat de beweegbare dam overstromingen voorkomt. Verder zorgt het kunstwerk ervoor dat een landinwaarts gelegen werf grote schepen kan blijven bouwen zodat 1900 arbeidsplaatsen behouden blijven.

De tegenstanders menen dat de kering welbeschouwd alleen daarvoor is bedoeld. Gaat de dam bij hoogtij dicht dan stijgt het water in de Eems met ruim een meter tot zo’n 8,30 meter. Een recent Duits kustbeschermingsplan noemt aanpak van een enkel dijkvak voldoende om overstromingen te voorkomen. De kering kost de bondsrepubliek f. 300 tot f. 700 miljoen.

Reageer op dit artikel