nieuws

Meer subsidie voor spooraansluitingen

bouwbreed Premium

De subsidieregeling voor de aanleg van spoorwegaansluitingen is vanaf oktober verder uitgebreid. Met de resultaten tot nu toe is gebleken dat er al 200.000 vrachtwagens minder hoeven te rijden.

Door de uitbreiding wordt de regeling beter afgestemd op de werkelijke kosten van verladers waardoor een extra stimulans wordt gegeven.

Inmiddels zijn 12 subsidies voor spoorwegaansluitingen en 19 subsidies voor vaarwegaansluitingen toegekend. Het Ministerie van Ver- keer en Waterstaat heeft in totaal ruim 19 miljoen gulden aan deze projecten bijgedragen. Met deze aansluitingen wordt ieder jaar totaal 2 miljoen ton per spoor en 2 miljoen ton over water vervoerd. Zonder deze spoor – en vaarwegaansluitingen zou dit transport jaarlijks al snel 200.000 extra vrachtwagenritten tot gevolg hebben.

Moerdijk en Wijster

“Aanwijsbare voorbeelden zijn te vinden bij de afvalverwerking in Moerdijk en Wijster. Die hebben een eigen overslagterminal gekregen. Datzelfde geldt voor Bergen op Zoom. Het aardige is dat een netwerk van spoorwegaansluitingen ontstaat wat weer een extra stimulans is voor het vervoer over het spoor of over de weg. Ook een paar bedrijven in de binnenvaarthaven in Moerdijk hebben geld gekregen voor een spoorwegaansluiting”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Deze Tijdelijke Bijdrageregeling Spoorwegaansluitingen vergoedt vanaf nu ook de kosten voor vaste overslagvoorzieningen die direct samenhangen met het overslagproces. Daarbij kan gedacht worden aan laadperrons en vaste kranen. Ook wordt het subsidieplafond verhoogd naar f. 10 miljoen per jaar en is de looptijd van de regeling verlengt tot 31 december 2000. De subsidie per aanvraag blijft maximaal f. 1,5 miljoen.

Naast de regeling voor spoorwegaansluitingen is in 1996 ook de Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarwegaansluitingen ingesteld. Deze regeling vergoedde reeds de aanlegkosten voor overslagvoorzieningen. Het doel van de regelingen is om de overstap naar vervoer over water of per spoor voor het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken.

Reageer op dit artikel