nieuws

Maastrichtse wijk Akerpoort aangepakt

bouwbreed Premium

Akerpoort, een wijk in Maastricht gaat de komende 10 tot 15 jaar op de schop. Circa 300 na-oorlogse noodwoningen worden gesloopt. Zij maken plaats voor kwalitatief hoogwaardige eigentijdse koopwoningen in diverse prijsklassen.Woningstichting St. Servatius is voor 80% eigenaar. Betere huurwoningen worden verkocht aan de huurders en het aanbod van seniorenwoningen wordt vergroot.

Ook is een aantal publieksvoorzieningen aan bouwkundige vernieuwing toe. En volgens het bisdom Roermond voldoet het huidige kerkgebouw aan het Kardinaal van Rossumplein niet meer aan de eisen van de tijd. Hiervoor wordt een variant ontwikkeld. Bedrijvigheid op de Bloemenweg zorgt voor verkeersoverlast in de wijk. Nagegaan wordt of deze bedrijvigheid gehandhaafd kan blijven. Woningvereniging St. Servatius presenteert in december een masterplan.

Reageer op dit artikel