nieuws

Italiaanse architect Natalini moet Zwols Eiland nieuw leven inblazen

bouwbreed Premium

Niet Roy Gelders maar de Italiaanse architect Adolfe Natalini maakt het ontwerp voor een woon-/winkelcomplex in Zwolle. Op het nu nog braakliggende Eiland-terrein moeten 6900 m2 winkelruimte, 29 appartementen, 310 parkeerplaatsen, en een inpandige fietsenstalling verrijzen. De plannen vergen een investering van f. 35 tot f. 40 miljoen.

Het nog te ontwikkelen ontwerp dat deze week aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd werd herzien omdat het niet op een breed maatschappelijk draagvlak kon rekenen. “Na zo’n massief protest – er kwamen 35 bezwaren – moest er iets worden gedaan. Het plan had te weinig smoel en te weinig volume”, lichtte wethouder Binnenstadsprojecten en Economische Zaken, mr. J.C. van Hasselt gisteren toe.

Doorkijk

De bezwaren hadden met name betrekking op de verschijningsvorm. Zo werd onder andere gepleit voor geen platte daken en zou de bouw meer de hoogte in moeten. “Men verweet het gemeentebestuur, architect en opdrachtgever dat onvoldoende aansluiting was gezocht bij de omgeving (Diezerstraat).”

Van Hasselt bekende verrast te zijn door de hevigheid en intensiteit van de bezwaren en betreurde dat het afschrijven van het omstreden ontwerp van Gelders ook op de persoon is gespeeld. De beslissing om Gelders te verruilen voor Natalini – die onder andere naam maakte in Groningen met het Wagenstraat-project – is een keuze van opdrachtgever/projectontwikkelaar ING Vastgoed, dat zowel met Natalini als Gelders duidelijke (werk)afspraken gemaakt. Ook de gemeente kon zich in deze architectenkeuze vinden. “Maar we willen geen kopie van het Wagenstraatproject, we willen iets Zwols, dat perfect aansluit bij de omgeving.”

Het huidige plan voorziet in 1000 m2 extra winkelruimte omdat het Aldi-blok bij het Eiland-project is betrokken. Dit blok zal worden gesloopt.

Daarnaast is overeenstemming bereikt over de sloop van het leegstande ABN kantoor en de verzekeringswinkel op de hoek van de Broerenstraat en het plein voor de Broerenkerk om de gewenste doorkijk te verkrijgen. Ook zal het oude stratenpatroon zo veel mogelijk worden teruggebracht.

Communicatietraject

Verwacht wordt dat de bouw, die op zijn vroegst begin 1999 van start kan, een investering van f. 35 tot f. 40 miljoen vergt. De uitvoering zal twee jaar in beslag nemen.

Het communicatietraject zal met de het grootste belang worden doorlopen. “In kleine stappen voorwaarts naar een definitief ontwerp”, aldus Van Hasselt die benadrukte dat “de kwaliteit van het geheel moet worden gewaarborgd.” Al voor het voorlopige ontwerp zal de nodige gesprekken plaatshebben met belanghebbenden. Het nieuwe winkelcentrum moet najaar 2001 voor het publiek

Reageer op dit artikel