nieuws

Huursector moet eerst naar zichzelf kijken ‘Openbreken afspraken over woningbouw onzin’

bouwbreed Premium

Kopen is in en huren is uit. Nieuwbouw van huurhuizen hoeft dan ook nauwelijks meer. Maar het is echt onzin om daarvoor Vinex-contracten open te breken. De huursector kan ernstig in de problemen komen door de vraag naar koopwoningen, maar daarvoor moet de sector eerst maar eens naar zichzelf kijken.

Dat is de mening van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers als reactie op de opmerkingen van Nico van Velzen. De directeur van de Nationale Woningraad betoogde dat de bouw van nieuwe huizen zo snel gaat dat er leegstand dreigt in zowel de nieuwbouwwijken als in de bestaande naoorlogse wijken.

Van Velzen: “Als we niet oppassen zitten we straks met halfafgebouwde wijken. Het Nationale bouwbeleid in Vinex-locaties is dringend toe aan herijking. De bestaande afspraken over de woningproductie moeten dan ook worden opengebroken.”

De NVB vindt de opmerkingen van de NWR-directeur zelfs gevaarlijk. “Het is onmiskenbaar waar dat de consument wat anders wil. Huren is uit en kopen is in. Dat lijkt de trend die in de markt waar te nemen is. Maar je bevindt je op een hellend vlak als je op die basis Vinex-contracten wilt openbreken”, vindt Nico Riedijk van de NVB.

Losers-imago

Voorzitter Jelle Kuiper van de NVB betoogde eerder dat de huur-sector kampt met een ‘losers-imago’. Hij adviseert de corporaties dan ook om iets te doen aan dat imago. Verder moeten zij hun huurwoningenprogramma beperkt te houden en vooral koopwoningen bouwen.

Het aantal huurwoningen dat de doelgroep vanaf modaal achterlaat is bijna driemaal zo groot als de vraag naar huurwoningen. Maar liefst driekwart van deze huidige huurders maakt de overstap naar de koopsector (zie ook schema).

De bouwondernemers zijn het wel met de Nationale Woningraad eens dat de aanpak van de naoorlogse wijken nu voortvarend moet worden opgepakt. Daarbij zal ook een aantal huurwoningen van die markt moeten verdwijnen, hetzij door verkoop hetzij door sloop.

Riedijk: “Je ziet hier en daar inderdaad leegstand. Vooral in de noordelijke provincies en in Zeeland en Flevoland. Maar tegelijk zie je bijvoorbeeld in het noorden een enorme vraag naar koopwoningen. Deze trend is natuurlijk heel vervelend voor de corporaties. Maar de corporaties zullen in actie moeten komen om hun huurders te behouden. En het is niet zuiver om dan maar te roepen dat openbreken van de Vinex-contracten de oplossing is. Daar zijn we absoluut tegen.”

Huizenprijzen eindelijk iets gedaald

Voor het eerst in vier jaar is de prijs van koopwoningen gedaald, zo bleek bij een peiling in augustus. Het gaat om een daling van gemiddeld f. 1100 op een huis van bijna f. 300.000.

De wat lagere prijs in sommige steden heeft te maken met een ruimer aanbod koopwoningen. Of het om een trend gaat, is nog niet duidelijk. Daar is volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) pas op termijn iets over te zeggen.

Dan zal bijvoorbeeld blijken welke gevolgen de grootschalige woningbouw in de zogenoemde Vinex-wijken heeft. Het gaat om een half miljoen huizen tot 2005 in de grote steden. De Nationale Woningraad wil een lager bouwtempo om leegstand te voorkomen, temeer omdat er buiten de Vinex-locaties meer wordt gebouwd dan verwacht.

De ontwikkeling van de huizenprijzen verschilt overigens per soort woning en regio. Tegenover een kleine daling in bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Arnhem/Nijmegen staat een flinke stijging in Utrecht en Rotterdam.

Reageer op dit artikel