nieuws

Haagse Torengarage kan expositieruimte worden

bouwbreed

De Torengarage van Den Haag is het behoud waard. Bouwtechnisch biedt het gebouw mogelijkheden voor hergebruik, waarbij de monumentenstatus wel enkele beperkingen met zich mee brengt. De meest geschikte functie is die van exporuimte. Op deze manier blijven de specifieke kenmerken van de parkeergarage en de monumentale waarde behouden. Het gebouw benadrukt de nieuwe functie, schrijft A. Griffioen in ‘Herbestemming van de Torengarage te Den Haag…’*).

Architect ir. J. Greve leverde in 1930 de eerste parkeergarage met meerdere verdiepingen van Nederland af. Opvallend van de Haagse Torengarage zijn de grote raampartijen die de langzame stijging van de inpandige weg volgen. De gevel heeft geen dragende functie.

Het gebouw verkeert in zeer goede staat. Bij de renovatie in 1990 zijn alle latere toevoegingen verwijderd. Nadien is een enkele scheur geconstateerd en bleek het stucwerk op sommige plekken van de muur gesprongen. Door het plaatsen en verwijderen van een ventilatiekoker ontstond lekkage. Een ander mankement is dat de lift slechts via een trap te bereiken is.

Betonskelet

De draagconstructie bestaat uit een optimaal gedimensioneerd betonskelet dat met een minimum aan materiaal is gemaakt. Het skelet heeft de vorm van een spiraal en bestaat uit een stuk. De vloeren kunnen een ‘redelijke’ belasting aan en bieden een grote vrije oppervlakte. Deze staan overigens deels onder een helling en de verdiepinghoogte bedraagt om en nabij drie meter. Met uitzondering van het dak van de laagbouw is het gebouw niet geisoleerd. Om voldoende ventilatie te krijgen zijn de oorspronkelijke glazen raamstroken vervangen door geperforeerde staalplaten. Deze aspecten beperken het hergebruik, evenals de voorwaarden die Monumentenzorg stelt.

Door de status van monument hoeft het gebouw niet aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven Rc-waarde van 2,5 te voldoen. Daarmee hoeft de gevel niet te worden geisoleerd zodat het ‘historische’ aanzien behouden blijft. Isolatie beperkt echter wel het energieverbruik. Een geisoleerde buitengevel voorkomt koudebruggen terwijl de massa van de muur als accumulator van warmte kan blijven dienen. Die werking gaat bij isolatie van de binnengevel verloren waarbij de aanwezigheid van koudebruggen verergert. Er kan condensatie ontstaan wat het aanbrengen van een dampremmende laag vergt. Door onvoldoende warmteuitstraling naar het buitenblad komt er meer vocht in de gevel waardoor er kans op vorstschade ontstaat.

Belasting

Vrijstelling van de eisen in het Bouwbesluit kan ook voor het draagvermogen van de vloer gelden. Of het gewicht van de exposities niet boven de maximaal toelaatbare belasting komt, moet dan per geval worden bekeken. De draagconstructie laat zich versterken met een wapeningsnet waarop spuitbeton komt.

Een andere mogelijkheid biedt het plaatsen van stalen liggers. Te denken valt ook aan het frezen van sleuven in de vloer waarin wapening komt. De openingen worden vervolgens dicht gegrout. Deze werken leveren een dikkere vloerconstructie op die de verdiepinghoogte verkleinen. Niet onbelangrijk is dat de aanpak hoge kosten veroorzaakt. De raamstrook moet in elk geval worden verbeterd. De zinklaag op de stalen kozijnen/gevelelementen is aangetast waardoor zich roest vormt. De roest laat los en vervuilt de gevel. De elementen moeten verwijderd, ontroest en van een nieuwe zinklaag worden voorzien.

*) A. Griffioen schreef het afstudeeronderzoek ‘Herbestemming van de Torengarage te Den Haag – De eerste parkeergarage in Nederland’ voor de sectie Gebouwen en Bouwtechniek/vakgroep Bouwtechniek en Bouwproces van de Faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft.

Reageer op dit artikel