nieuws

GS Groningen wil snelle verdubbeling van N33

bouwbreed Premium

Een verdubbeling van de N33 tussen Assen en het Groningse Appingedam kost naar schatting f. 200 miljoen. Volgens Bert Fennema, gedeputeerde van verkeer en vervoer in Groningen, “een peulenschil” in vergelijking met de aanleg van een HSL-tunnel door het Groene Hart waarvoor het Kabinet “vrij gemakkelijk” f. 900 miljoen uittrekt. Fennema vindt dan ook dat Den Haag er niet aan ontkomt de N33 op korte termijn te verdubbelen.

Fennema zei dit gisteren tijdens een spreekbeurt in Veendam. Het is een al lang gekoesterde wens van Groningen dat de huidige N33 tot autosnelweg wordt omgebouwd. Al in het Noordelijke Infrastructuur Concept uit ’93 staat dit project opgenomen. “De N33 is een economische levensader voor een groot gebied met veel bedrijvigheid. De ombouw tot dubbelbaansautosnelweg versterkt de concurrentiepositie van die bedrijven. Daarnaast vervult de N33 ook een belangrijke functie als schakel tussen de A28 bij Assen en A7 bij Zuidbroek”, aldus Fennema.

Het Groningse pleidooi voor een verdubbeling heeft echter in Den Haag nog geen zoden aan de dijk gezet. Volgens Fennema omdat de besluitvorming rond infrastructuur op Rijksniveau sterk verankerd is in planstructuren als het SVV en de Meerjarenprogramma’s Infrastructuur en Transport (MIT). “Kom je in die planstructuur niet voor dan kun je het wel schudden.”

Groningen zet nu dan ook alles op alles om het project zo snel mogelijk in het MIT te krijgen. Hiervoor heeft de provincie bij Rijkswaterstaat al het verzoek ingediend om een zogenaamde ‘intake-procedure’ voor het MIT te mogen volgen. Verder doet de provincie een beroep op het project Duurzaam Veilig. “Het is nu al duidelijk dat de N33 niet aan de normen voldoet en vanuit de benadering Duurzaam Veilig tot een autosnelweg met 2 x 2 banen zou moeten worden omgebouwd.”

Conclusies

Ten slotte wijst Fennema op de conclusies van de Commissie Langman over de N33. “Ik ben van mening dat het huidige kabinet verplicht is tot zaken met het Noorden te komen over de aanbevelingen van Langman. Het alleen laten schrijven van een dergelijk rapport is onvoldoende om het beeld van ‘Randstadkabinet’ kwijt te raken”, aldus Fennema.

De Groningse gedeputeerde benadrukte dat het kostenaspect van de wegverdubbeling geen reden kan zijn om van het project af te zien. De aanleg wordt op zo’n f. 200 miljoen geschat. “Als ik zie hoe bijvoorbeeld voor een gedeeltelijke ondertunneling onder het Groene Hart van de HSL vrij gemakkelijk aan meerkosten f. 900 miljoen op tafel wordt gelegd, dan moet de ombouw van de N33 voor het kabinet financieel toch een peulenschil zijn.”

Reageer op dit artikel