nieuws

Grootste risico’s voor overstroming

bouwbreed Premium

van Maas al

in 2005 opgelost

Al in 2005 zal bijna driekwart van de maatregelen ter bescherming tegen overstromingen van de Maas zijn getroffen. Er is al f. 300 miljoen uitgegeven aan baggerwerkzaamheden en de aanleg van kaden. Voor de verbreding en verdieping van de Maas is nog bijna f. 600 miljoen beschikbaar.

Dat heeft minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat gisteren in de Tweede Kamer gezegd.

Bij het uitstel van voltooiing van de Maaswerken zal het vooral gaan om de aanleg van natuurgebieden. Het bereiken van het beoogde beschermingsniveau zal binnen het project voorrang krijgen, aldus de minister.

CDA, VVD en SGP hadden kritiek op het uitstel van de Maaswerken met tien jaar. Kamerleden van deze partijen wezen op de verwachtingen, die in Limburg zijn gewekt na de overstromingen van 1993 en 1995. Maar alleen oppositiepartij CDA kondigde aan met voorstellen te zullen komen om meer geld beschikbaar te stellen voor de Maaswerken.

PvdA en D66 hadden begrip voor het feit, dat de door geldgebrek geplaagde minister voorrang geeft aan de veiligheid van zee- en rivierdijken boven bestrijding van wateroverlast.

Van de regeringspartijen was de VVD nog het meest kritisch over het besluit van de VVD-minister. Kamerlid Verbugt zei ‘het eigenlijk niet bevredigend’ te vinden dat de beloften aan Limburg niet volledig worden nagekomen.

Reageer op dit artikel