nieuws

Groei voor staal ondanks problemen met imago

bouwbreed Premium

Staal heeft een imagoprobleem. Het roest en voor de brandveiligheid zijn maatregelen nodig. Die kunnen het gebruik bedreigen. Ook in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen van de Stichting Bouwresearch wordt staal maar op een enkele plaats genoemd. Desondanks zijn er in alle marktsegmenten van de bouw kansen aanwezig voor groei.

Dat stelt drs. H. van Appeldoorn, voorzitter Staalbouw instituut, vandaag in Amersfoort bij de opening van de Staalbouwdag ’97. De staalbouwbranche moet de corrosieproblematiek op eenzelfde manier oplossen als de automobielindustrie heeft gedaan. Autofabrikanten geven op niet roesten zelf garantie die oploopt tot de gemiddelde levensduur van de auto. Bij de bouw ligt het iets anders. Daar moet staal langer mee. Beheerders van bruggen, kantoren en hallen willen de onderhoudskosten tijdens de levensduur zo laag mogelijk houden. Problemen met corrosie kunnen ze niet gebruiken.

Milieu

Bedreigingen zitten vooral in de brandveiligheidseisen. In de praktijk is staal over het algemeen goedkoper dan andere bouwmaterialen. Maatregelen ter verhoging van de brandwerendheid kunnen die gunstige uitgangspositie in gevaar brengen. De oplossing van dit probleem vraagt een brede en gestructureerde aanpak. Een belangrijk aandachtspunt en van groot belang is dat goedkeurende instanties, architecten en adviseurs op het gebied van brandwerendheid over de juiste informatie kunnen beschikken. De helpdesk van het Staalbouw Instituut kan helpen bij het oplossen van de dagelijkse problemen.

Het belang dat in de bouw aan het milieu wordt toegekend groeit. Dat komt tot uitdrukking in tal van voorschriften en aanbevelingen. Maar in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen van de Stichting Bouwresearch wordt staal maar op enkele plaatsen genoemd. Dat komt omdat bij het opstellen van het pakket nog geen cijfers bekend waren om de milieupositie van staal ten opzichte van andere materialen vast te stellen. Toch heeft Van Appeldoorn de indruk dat vooroordelen over het gebruik van verzinkte materialen in de bouw ook een rol hebben gespeeld. Ten onrechte, want wetenschappelijk is vastgesteld dat de bijdrage van zinkcorrosie aan de bestaande zinkconcentraties te verwaarlozen is ten opzichte van de natuurlijke achtergrondconcentratie van zink in het milieu. Omdat nu ook resultaten van de levenscyclus analyse (LCA) voor staal bekend zijn, verwacht Van Appeldoorn dat de positie van staal in de handboeken voor duurzame bouw aanzienlijk kan worden verbeterd. Daardoor zal staal meer als aanbevolen materiaal kunnen worden genoemd.

Groei

Voor staal bestaan in alle marktsegmenten kansen voor groei. Tot het jaar 2000 is in de hallenbouw een groei te verwachten van ongeveer 14%. Het marktaandeel is in deze sector meer dan 80%. Dat percentage moet in ieder geval behouden blijven, maar volgens Van Appeldoorn zijn brandveiligheidseisen daarbij een bedreiging.

De kantorenmarkt biedt echte groeikansen. De afgelopen jaren is de penetratie van staal in de verdiepingbouw al gestegen tot 29%. Er is echter ruimte voor verdere verbetering van de positie. Ook hier zijn bedreigingen, zoals de opmars van kalkzandsteen, de problematiek van de brandveiligheid en de gebrekkige informatie over kosten. Hierdoor legt staal het al in de voorcalculatie af tegen andere materialen. Kansen zijn er vooral door de snelheid van bouwen, de flexibiliteit en het kunnen voldoen aan de milieu-eisen.

Niet bekend

Infrastructuur

Ook de verbetering van de infrastructuur biedt kansen voor de branche. De komende jaren worden hierin vele miljarden gestoken. Door bijvoorbeeld in een vroeg stadium bij de opdrachtgevers aan de tafel te zitten kan de staalbouwbranche zijn positie behouden en marktaandeel winnen. Dan kunnen aannemer en staalconstructiebedrijf vroeg in de projectontwikkeling hun kennis en kunde inbrengen. Om dat mogelijk te maken moeten de gangbare contractvormen wel veranderen, meent de voorzitter van het Staalbouw Instituut.

Reageer op dit artikel