nieuws

Gesteggel over nieuwe woonwijk in Best

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Heivelden in Best verloopt niet zo voorspoedig als het gemeentebestuur dat zou wensen. Dat verklaarde gemeentewoordvoerder H. van Cleef na afloop van een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. De hoorzitting werd gehouden naar aanleiding van ingestelde beroepen. Het plan voorziet in een woonwijk met 1800 woningen. Daarvan zijn er inmiddels 20 opgeleverd en nog eens 80 in aanbouw.

Het gebied is ongeveer 70 hectare groot en ligt in het buitengebied van Best. De gronden zijn grotendeels in gebruik voor agrarische doeleinden. Er staan ook enkele burgerwoningen. Mensen met eigendommen in het gebied hebben de kwestie bij de Raad van State aangekaart. In juni vorig jaar vroegen zij bij de Raad van State om schorsing van het bestemmingsplan, zodat er geen bouwvergunningen voor de woningen verleend konden worden. Dat verzoek is afgewezen.

Nu is de zogenaamde bodemprocedure bij de Raad van State aan de orde. In die procedure zal een definitief oordeel over het bestemmingsplan worden gegeven. De bezwaren van de beroepinstellers zijn nog hetzelfde. Zij vinden onder meer dat de landschappelijke waarden van het gebied onvoldoende zijn onderzocht. Er loopt bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verzoek om het gebied tot nationaal natuurmonument te verheffen. Gemeentewoordvoerder H. van Cleef denkt dat dat verzoek “geen schijn van kans” maakt.

Ook hebben de bezwaarmakers vraagtekens geplaatst bij de behoefte aan de nieuwe woningen. “We werken met vreselijk lange wachtlijsten. We kunnen de mensen gewoonweg niet bedienen”, zegt Van Cleef daar over. Hij wijst op het onlangs vastgestelde Regionaal Structuurplan voor de Regio Eindhoven, waaruit de forse behoefte aan nieuwe woningen weer eens naar voren is gekomen.

Er zou dus alle reden zijn om de nieuwbouw snel te laten verlopen. Projectontwikkelaars hebben echter jaren terug in het voorstadium van de plannenmakerij met het oog op mogelijke waardestijgingen gronden opgekocht. Het zou de gemeentelijke bestuurders nu veel tijd kosten om met die projectontwikkelaars te onderhandelen over de toekomst van het gebied. Overigens heeft de gemeente volgens Van Cleef zelf wel ook al een aanzienlijke hoeveelheid grond verworven.

Over een week of zes hopen de rechters van de Raad van State hun eindoordeel over het bestemmingsplan gereed te hebben.

Reageer op dit artikel