nieuws

Gelderland werkt niet mee aan herindeling Arnhem

bouwbreed

Tegen de verwachting in werkt Gelderland niet mee aan een gemeentelijke herindeling van Arnhem. GS geven de voorkeur aan samenwerking tussen Arnhem en de randgemeenten. Arnhem is ernstig teleurgesteld.

De beslissing van GS werd onlangs bekendgemaakt en moet worden beschouwd als een ommezwaai. In april nog hield commissaris van de koningin Kamminga de kleine randgemeenten van Arnhem voor dat zij met goede argumenten tegen de herindeling zouden moeten komen. Emotionele bezwaren alleen zou het bestuur niet serieus meer nemen, benadrukte Kamminga destijds.

Nu er geen stadsprovincie Arnhem-Nijmegen komt, heeft Arnhem meer ruimte voor woningen en bedrijven nodig. Bovendien zou een versterkt Arnhem beter de grootstedelijke problemen kunnen hanteren. Tot die conclusie kwam ook Coopers en Lybrand in april van dit jaar. Op verzoek van gemeenten en provincie bepleitten de adviseurs de gemeentelijke herindeling door te zetten.

GS wil in plaats daarvan ‘grenscorrecties’ aanbrengen, maar vindt dat de grotere projecten door gemeenten en provincie samen moeten worden aangepakt. Alleen Zevenaar, Duiven en Westervoort, die tussen Arnhem-Nijmegen en het Ruhrgebied liggen, komen in aanmerking voor herindeling. “Om een meer geintegreerde aanpak mogelijk te maken”, aldus het provinciebestuur.

Gemeentesecretaris A. Flierman van Arnhem vindt de beslissing “heel gek”. Hij denkt dat het provinciebestuur probeert meer greep op de provincie te krijgen. Arnhem verwijt GS “herindelen met de rug naar de stad. Dat is strijdig met het kabinetsbeleid en voor Arnhem niet acceptabel”.

De stad heeft haar hoop gevestigd op regering en parlement. “De gang van zaken laat zien dat het goed is als de rol van de provincies wordt beperkt tot een adviserende”, verwijst Arnhem naar een wetsvoorstel dat de Kamer in januari bespreekt. Op 29 oktober komt het voorstel in de statencommissie Algemene Zaken van Gelderland.

Reageer op dit artikel