nieuws

Gelderland akkoord met bijdrage Vinex

bouwbreed

Het rijk betaalt aan de provincie Gelderland f. 43,82 miljoen voor de bouw van Vinex-woningen. Indien dit bedrag in het jaar 2000 te laag blijkt, wordt het aangepast in het kader van de herijking. De provincie Gelderland is hiermee akkoord gegaan.

Verder zal het rijk f. 9,23 miljoen geven voor het schoonmaken van ernstig vervuilde grond. Ook dit bedrag kan in 2000 worden bijgesteld.

In september weigerde de provincie akkoord te gaan met de voorstellen van het rijk, omdat de bijdrage aan woningbouw in steden met minder dan 100.000 inwoners lager was dan bij grotere steden.

Gelderland bouwt tussen 2005 en 2010 1700 woningen en 4669 in de periode die daar aan voorafgaat.

Reageer op dit artikel