nieuws

Fonejachtbrug krijgt toch beweegbaar deel

bouwbreed Premium

De Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal tussen Leeuwarden en Drachten krijgt toch een beweegbaar deel voor het doorlaten van grote scheepstransporten. De meerkosten van f. 10,7 miljoen zijn voor rekening van de provincie Friesland, de gemeenten en de scheepswerven. Het inbouwen van een beweegbaar deel in de brug is een compromis tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Friesland. Provincie en scheepswerven wilden een aquaduct bij Fonejacht. Uit kostenoogpunt hield minister Jorritsma vast aan een hoge, vaste brug van 9,5 meter. Dat stuitte op veel verzet bij het scheepvaartverkeer.

Jorritsma maakte zaterdag bij de opening van de nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal bij Lemmer bekend dat de brug beweegbaar mag worden, mits de provincie en andere belanghebbende partijen de meerkosten dragen. Voorwaarde is wel dat de brug alleen ’s nachts mag worden geopend voor grote transporten. Ook blijft de brug gesloten voor recreatievaarders.

Voor het beweegbaar maken van de brug is een nieuw ontwerp-tracebesluit nodig. De brug maakt deel uit van het plan om de weg tussen Leeuwarden en Drachten te verdubbelen tot rijksweg. De totale kosten van de nieuwe brug inclusief het beweegbaar maken komen op ruim f. 32 miljoen.

Reageer op dit artikel