nieuws

Directeur Woningbedrijf Rotterdam eist intrekken van ‘vertrouwelijke’ notitie

bouwbreed Premium

De dienst Stedebouw + Volkshuisvesting heeft een vernietigend rapport geschreven over Frans Erkens, de directeur van het Woningbedrijf Rotterdam. Erkens is uiterst ontstemd over deze zogenaamde vertrouwelijke notitie. “De conclusie in het ambtelijke stuk is onjuist. Het stuk moet van tafel.”

De relatie tussen het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) en de gemeente Rotterdam is bekoeld tot ver onder het vriespunt. Aanleiding is een uitgelekte notitie over deze corporatie.

Voor de besloten commissievergadering Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting van 15 oktober had de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting (dS+V) een rapport opgesteld. De conclusie was ongeveer dat het WBR zich ten onrechte arm had gerekend. Van een dreigend bankroet is geen sprake.

Directeur Frans Erkens voorspelde een bankroet als er niet fors zou worden bezuinigd. De komende jaren zou het verlies dan oplopen tot f. 155 miljoen. Volgens het rapport van de gemeente is dat sombere beeld “onbewezen en uiterst onaannemelijk”. Erkens zou tal van positieve zaken hebben vergeten in zijn ramingen, zoals renteopbrengsten en het incasseren van bouwsubsidies. Ook zou hij f. 22 miljoen gulden uit de onderhoudsreserve hebben gehaald om het bedrijfsresultaat op te krikken.

Vorig jaar kwamen zes managers in opstand tegen Erkens. Zij vonden dat hij een dreigend bankroet simuleerde om te kunnen bezuinigen op nieuwbouw en onderhoud. Het rapport van de gemeente lijkt hen nu gelijk te geven. Vijf van de zes managers kwamen op straat te staan.

‘Betrouwbaar beeld’

Directeur Erkens erkent dat hij heeft bezuinigd en dat de cijfers binnen zijn organisatie aanvankelijk niet duidelijk waren. “Wat voor belang heb ik om andere cijfers te presenteren? Er zijn goedgekeurde accountantsverklaringen waarin staat dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven. Die f. 22 miljoen hebben we niet uit de onderhoudsreserve gehaald, maar dat bedrag was over. Volgens de accountant moest het worden toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve”, zei Erkens gisterochtend tegen deze krant. “Ik weet dus niet hoe de samenstellers van die gemeentelijke nota met de cijfers zijn omgegaan. Of dS+V zich baseert op foute cijfers weet ik niet. De conclusies zijn in ieder geval fout.”

Erkens heeft daags voor de besloten behandeling de nota van dS+V onder ogen gekregen. “Ik was verbaasd. Ik ben in de pen geklommen en heb de leden mijn standpunt laten zien. Onduidelijk is wat er met mijn brief is gebeurd. In een telefonisch onderhoud gisterenmorgen heb ik de betrokken wethouder Herman Meijer gevraagd de notitie in te trekken.”

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het tijd wordt voor een onafhankelijk onderzoek. Erkens: “De accountantsrapporten spreken voor zich. Daarnaast sturen wij alle relevante gegevens naar de Inspectie Volkshuisvesting van het ministerie van VROM. Tot op heden heb ik niets van de Inspectie gehoord. Ik moet deze zaak met het stadhuis uitpraten. De huurders zijn niet gebaat bij een ruzie.”

Reageer op dit artikel