nieuws

Defensie drukt beleid duurzaam bouwen door

bouwbreed Premium

Verschillende onderdelen van de krijgsmacht voeren enkele proefprojecten uit met een milieusparende aanpak. Defensie heeft voor de maatregelen het Plan van Aanpak, DUBO-2 opgesteld. Het onderwerp krijgt ook een ruimere plaats in het Defensie Meerjarenplan Milieu en in de Aanwijzing Onroerend Goed Beleid.

De aandacht voor het duurzame bouwen bij Defensie wijkt niet noemenswaardig af van de interesse elders voor dit onderwerp.

Aan de hand van de voorgenomen maatregelen wordt een bouwplan op een gesloten grondbalans gebaseerd. Defensie gaat het gebruik van secundaire grondstoffen stimuleren. Waar mogelijk moet de bouw portlandvliegas-cement of hoogovencement gebruiken. En ontwerpers dienen meer dan nu voorgefabriceerde producten toe te passen. Verbindingen moeten bereikbaar en demontabel blijven. Ook bevordert Defensie het gebruik van nieuwe materialen.

De defensielijst schrijft voor schilderwerk binnen watergedragen verf voor, en voor het buitenwerk, verf met weinig oplosmiddel. Nog een vereiste is dat de uitvoering van groot onderhoud moet aansluiten op de energieprestatienorm. Defensie wil ook verder verbeterde gescheiden riolen laten aanleggen.

Wijzigingen

De Aanwijzing Ontroerend Goed Beleid regelt stichting, beheer en afstoting van vastgoed. De wijzigingen die het document momenteel ondergaat, voorzien in meer duurzame nieuwbouw en renovatie. De opdrachtgevers (krijgsmachtdelen) en de ontwerpers/beheerders (Dienst Gebouwen Werken en Terreinen) moeten zich de bijbehorende kennis eigen maken.

Toets

Defensie verzwaart in de komende jaren de duurzaamheidstoets bij het verstrekken van opdrachten en het uitwerken van projecten voor nieuwbouw en groot onderhoud. De eisen komen uit de nationale pakketten Woningbouw en U-bouw.

Vanaf 2000 gelden de voorwaarden voor alle defensiewerken. Defensie zal jaarlijks de maatregelen bezien. Een intern meetsysteem moet aangeven in welke mate de aanpak succes oogst. Defensie biedt andere departementen de opgedane expertise voor industriele u-bouw, vliegvelden en havens aan.

Reageer op dit artikel