nieuws

CROW cursus ‘toepassing secundaire grondstoffen’

bouwbreed Premium

De CROW zal ook dit jaar weer in verschillende plaatsen in ons land een tweedaags e cursus houden onder de titel ‘Toepassing van secundaire grondstoffen in de GWW-sector’.

De cursus maakt deel uit van het cursusprogramma RAW systematiek en heeft als doel het gebruik van vrijgekomen materialen en secundaire grondstoffen te bevorderen.

De CROW speelt met de cursus in op de ontwikkelingen die zich reeds in de dagelijkse gang van zaken in de bouwpraktijk manifesteren als gevolg van het volledig inwerking treden van het Bouwstoffenbesluit 1 januari 1998. In de cursus wordt er de nadruk op gelegd dat ontwerpers en bestekschrijvers in de voorbereiding van projecten moeten anticiperen op het toekomstig hergebruik van vrijgekomen materialen.

De cursus is samengesteld in samenwerking met het ministerie van VROM en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. De eerste cursusdagen vinden plaats op 15 en 16 oktober in Weert. Verder volgen de plaatsen Rosmalen, Amersfoort, Zwolle, Breda, Heerenveen en Arnhem. De laatste twee cursusdagen zijn gepland op 26 en 27 mei 1998 in het Brabantse Veldhoven. Meer informatie is te verkrijgen bij CROW, Ede, de heer W. Boumans, (0318) 620410.

Reageer op dit artikel