nieuws

Brandveiligheid in de knel door duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

Het Bouwbesluit moet strengere regels opnemen voor de brandveiligheid bij duurzaam bouwen. Dat zei ing. C.A. de Raadt, voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland en fire safety manager bij Rockwool, gisteren tijdens de studiedag ‘Veilig werken en Wonen’ in Houten.

“Er wordt energiezuinig en milieuvriendelijk gebouwd, maar wat de gevolgen zijn van de keuze van andere materialen op de brandveiligheid van gebouwen is niet goed onderzocht”, aldus De Raadt. Er zijn volgens hem ontwikkelingen die ertoe leiden dat het aantal branden sterk kan toenemen. De Raadt noemde het bouwen voor korte periodes, het gebrek aan goede brandclassificatie van materialen, de flexibiliteit van de indeling van gebouwen en het toepassen van steeds meer brandbare materialen. “Of een brand snel onder controle kan worden gebracht, is vooral afhankelijk van de toegepaste materialen en de indeling van het gebouw. En juist op dat gebied zijn de regels aanzienlijk soepeler geworden”, aldus De Raadt.

Hij voorspelde dan ook dat in de toekomst meer grote branden ontstaan die kunnen uitgroeien tot onbeheersbare situaties. Om vooruitgang te kunnen boeken zouden juist strengere regels in het Bouwbesluit moeten worden opgenomen. Dat is ook duurzaam bouwen, want meer en grotere branden betekent meer milieuvervuiling en het verlies van materialen. De Raadt: “Het toepassen van brandbare materialen op de verkeerde plaatsen en het verminderen van de brandwerendheid van de draagconstructie werkt averechts op het principe van duurzaam bouwen.”

Reageer op dit artikel